Người Di Dân trong Quận Montgomery Có Học Thức Cao và Hợp Pháp

Thu Nguyễn nhập cư vào Florida từ Việt Nam với gia đình cách đây gần 30 năm. Gia đình cô lái xe ba tiếng rưởi đến Tampa để mua các món ăn Việt Nam tại chợ Á châu họ biết ở trong tiểu bang hàng tháng. Cô Thu , 32 tuổi, hiện đang sống tại quận Montgomery nằm trong khoảng cách đi bộ của ba chợ Á châu và là phần của một dân số Châu Á gia tăng ở Maryland. [….] Cha mẹ cô Thu tìm thấy thành công ở Mỹ chủ yếu là bởi vì cha cô được đào tạo và đã nói tiếng Anh, cô nói. Là người con lớn tuổi nhất trong gia đình, ông đã được bằng học cao nhất từ Đại học Sài Gòn và đến Mỹ như là một thợ điện có nhiều kinh nghiệm, mở kinh doanh kỹ sư điện của mình. Mẹ cô di cư ít học, nhưng đậu bằng trung học tương đương và trở thành một người quản lý sản xuất làm áo khiêu vũ, bà nói. Nguyem học trường đại học Wellesley ở Massachusetts, là một trường tư cao cấp và sau đó đã trở thành một giáo viên. [….] Theo nguồn tin của Patch.com: Montgomery County’s Immigrants: More Educated, Legal By Sophie Petit, Capital News Service

http://chevychase.patch.com/articles/montgomery-countys-immigrants-more-educated-legal

]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours