Cáo Phó Cụ Bà Bùi Quang Khánh

[caption id="attachment_34" align="alignnone" width="1024" caption="VASA logo"]VASA logo[/caption] Thông Báo Thưa Quý Vị, Chúng tôi nhận tin buồn: Cụ Bà Bùi Quang Khánh Nhủ danh: Vũ Thị Thúy Hội viên Hội Cao Niên Việt-Mỹ-Maryland, là Thân mẫu của: Bà Bùi Kim Thi (Cựu Giáo Sư Nữ Trung Học Trưng Vương/Sàigòn) Hội Viên Hội Cao Niên Việt Mỹ-Maryland Đã tạ thế tại Maryland vào ngày 29 tháng 11, năm 2012 (nhằm ngày 16 tháng 11 năm Nhâm Thìn) Hưởng Thượng Thọ 100 tuổi. Chương trình Tang Lễ sẽ được phổ biến sau. Liên lạc: Bà Bùi Kim Thi: 301-384-4249 Xin gởi Thông báo đến Quý Vị để tiện việc thăm viếng, phân ưu, và tiển đưa Cụ Bà Bùi Quang Khánh đến nơi an nghĩ cuối cùng… Chân thành cám ơn. Kính, Bùi Mạnh Hùng

]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours