Thời Tiết Mùa Đông: Xin Giữ Liên Lạc với MCPS

Theo nguồn tin của hệ thống trường học công quận Montgomery Thời tiết mùa đông sắp đến. MCPS mang đến cho phụ huynh nhiều cách để biết về việc đóng cửa trường, đi học trễ và tan trường sớm do thời tiết khắc nghiệt.  AlertMCPS (Báo Động MCPS) Nhận tin nhắn qua điện thoại hay e-mail từ Montgomery County Public Schools trong những trường họp khẩn cấp liên quan đến thời tiết và các biến cố quan trọng khác mà ảnh hưởng đến việc điều hành của hệ thống trường học. Phụ huynh cũng có thể ghi danh để nhận những tin tức về trường học con họ. Ghi danh nhận AlertMCPS  Trang Nhà của MCPS www.montgomeryschoolsmd.org  Dịch vụ tin tức qua email QuickNotes Ghi danh tại www.mcpsquicknotes.org  Đài cable MCPS Comcast 34, Verizon 36 hay RCN 89  Thông tin ghi âm sẵn 301-279-3673  ASK MCPS – HỎI MCPS 301-309-6277. Nhân viên trả lời điện thoại từ 7 giờ sáng đến 5 giờ 30 chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu, bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.  Twitter http://twitter.com/mcps  Các đài phát thanh và truyền hình địa phương Xin hãy chắc chắn là thông tin để liên lạc khẩn cấp có trong hồ sơ tại trường con quý vị. Làm thế nào để nhận thông tin khẩn cấp MCPS

]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours