Gần Đến: Thi Trắc Nghiệm cho các Chương Trình Phải Ghi Danh Thôi

Theo nguồn tin của quận Montgomery Thi trắc nghiệm cho các học sinh mà đã nạp đơn đăng ký đã điền xong cho các chương trình phải nạp đơn đăng ký tại các trường trung học cấp III Montgomery Blair, Richard Montgomery và Poolesville, cũng như các trường trung học cấp II Roberto Clemente, Eastern, và Takoma Parkoma sẽ được tổ chức vào Ngày 7 tháng 12. Xin xem đơn đăng ký về giờ và địa điểm. Thi trắc nghiệm cho các Trung Tâm Năng Khiếu bậc tiểu học sẽ được tổ chức vào tháng Giêng tại các trường học địa phương. Thêm thông tin

]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours