Giáo Xứ Mẹ Việt Nam: CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ GIÁNG SINH 2013

Theo nguồn tin trong Bản Tin Nguồn Sống CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ GIÁNG SINH 2013 Thứ Ba 24/12/2013: 8:00 AM: Lễ Ngày (Daily Mass) 5:30 PM: Canh Thức Giáng Sinh (học sinh trường Giáo Lý) 6:00 PM: Lễ Vọng Giáng Sinh (chính yếu dành cho trẻ em) 8:30 PM: Canh Thức Giáng Sinh (Ca Đoàn Cecilia) 9:00 PM: Lễ Đêm. Thứ Tư 25/12/2013: (không có lễ 7:30 sáng) 9:00 AM: Lễ Ngày 11:00 AM: Lễ Ngày

]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours