Hạn Cuối Để Chấp Nhận Hay Khiếu Nại Các Quyết Định Về Trung Tâm Năng Khiếu Là Ngày 4 Tháng 4

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của MCPS Hạn Cuối để Chấp Nhận hay Khiếu Nại các Quyết Định Về Trung Tâm Năng Khiếu Là Ngày 4 Tháng 4 Các Chương Trình Trung Tâm Tiểu Học cho Các Học Sinh Năng Khiếu Cao cung cấp một môi trường học tập cho các học sinh Lớp 4 và Lớp 5 hầu giúp làm phong phú, tăng tốc và mở rộng chương trình giáo khoa tại MCPS. Thi trắc nghiệm cho các học sinh mà đã nạp đơn đăng ký cho các chương trình này đã được tổ chức vào tháng Giêng và thơ thông báo sẽ được gởi đi vào giữa tháng Ba. Hạn cuối để nhận lời mời tham dự một chương trình hay để nạp khiếu nại Vòng I là Ngày thứ Sáu 4 tháng 4. Thơ khiếu nại có thể được gởi qua fax đến 301-649-8155 hay gởi qua bưu điện đến: Division of Consortia Choice, Spring Mill Field Office, 11721 Kemp Mill Road, Silver Spring, MD 20902. Các quyết định về khiếu nại sẽ được đưa ra vào đầu tháng Năm.

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/QNsMar18VIET.pdf

]]>

 • webmasterVMont

  Related Posts

  Quận Montgomery sẽ công nhận ‘Juneteenth’ theo nhiều cách và với nhiều lễ kỷ niệm, hầu hết vào Thứ Tư ngày 19 tháng Sáu

  Theo tin của quận Montgomery Quận Montgomery sẽ công nhận ‘Juneteenth’ theo nhiều cách và với nhiều lễ kỷ niệm, hầu hết vào ngày lễ chính thức: Thứ Tư, ngày…

  Michael Hayes sẽ biểu diễn các bài hát từ sân khấu Broadway và Opera trong buổi biểu diễn miễn phí tại Thư viện công cộng quận Montgomery ở Olney vào Chủ nhật, ngày 9 tháng 6 năm 2024

  Theo tin của quận Montgomery Giọng nam cao nổi tiếng Michael Hayes sẽ biểu diễn các bài hát từ sân khấu Broadway và Opera trong buổi biểu diễn miễn phí…

  Leave a Reply

  You Missed

  Quận Montgomery sẽ công nhận ‘Juneteenth’ theo nhiều cách và với nhiều lễ kỷ niệm, hầu hết vào Thứ Tư ngày 19 tháng Sáu

  Michael Hayes sẽ biểu diễn các bài hát từ sân khấu Broadway và Opera trong buổi biểu diễn miễn phí tại Thư viện công cộng quận Montgomery ở Olney vào Chủ nhật, ngày 9 tháng 6 năm 2024

  Quận Montgomery cung cấp thông tin cập nhật về thời tiết khắc nghiệt và Kêu gọi người dân tránh xa dây điện bị rơi

  Rockville’s Global Bites Fest 2024

  Quận Montgomery tổ chức buổi mở cửa cho người tìm việc vào ngày 5 tháng 6 năm 2024 tại County’s Executive Office Building

  Celebration Buddha’s Birthday at Vien An Buddhist Association