Hạn Cuối Để Chấp Nhận Hay Khiếu Nại Các Quyết Định Về Trung Tâm Năng Khiếu Là Ngày 4 Tháng 4

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của MCPS Hạn Cuối để Chấp Nhận hay Khiếu Nại các Quyết Định Về Trung Tâm Năng Khiếu Là Ngày 4 Tháng 4 Các Chương Trình Trung Tâm Tiểu Học cho Các Học Sinh Năng Khiếu Cao cung cấp một môi trường học tập cho các học sinh Lớp 4 và Lớp 5 hầu giúp làm phong phú, tăng tốc và mở rộng chương trình giáo khoa tại MCPS. Thi trắc nghiệm cho các học sinh mà đã nạp đơn đăng ký cho các chương trình này đã được tổ chức vào tháng Giêng và thơ thông báo sẽ được gởi đi vào giữa tháng Ba. Hạn cuối để nhận lời mời tham dự một chương trình hay để nạp khiếu nại Vòng I là Ngày thứ Sáu 4 tháng 4. Thơ khiếu nại có thể được gởi qua fax đến 301-649-8155 hay gởi qua bưu điện đến: Division of Consortia Choice, Spring Mill Field Office, 11721 Kemp Mill Road, Silver Spring, MD 20902. Các quyết định về khiếu nại sẽ được đưa ra vào đầu tháng Năm.

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/QNsMar18VIET.pdf

]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours