Đến với MCPS để Dự Buổi Hội Thoại về Phép Lịch Sự Trên Mạng

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của MCPS Đến với MCPS để Dự Buổi Hội Thoại về Phép Lịch Sự Trên Mạng Kính mời quý vị tham dự Diễn Đàn Về Lịch Sự Trên Mạng vào Ngày thứ Năm 24 tháng 4, từ 7 giờ tối đến 8 giờ 30 tối tại thính đường Richard Montgomery High School, 250 Richard Montgomery Drive ở Rockville. Thuyết trình viên sẽ là Andrea Weckerle, tác giả của Civility in the Digital Age (Phép Lịch Sự Trong Thời Đại Điện Toán) và chủ tịch của CiviliNation, mà chú tâm đến xây dựng khả năng của các cá nhân để trao đổi và tham gia vào không gian ảo một cách có trách nhiệm. Tại diễn đàn này, sẽ có một cuộc thảo luận về những cách khác nhau mà các thành viên của cộng đồng MCPS có thể tham dự vào đề xướng và cung cấp những ý kiến phản hồi. Để biết thêm chi tiết và để hồi đáp, xin xem trang mạng Cybercivility

]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours