Chuẩn Bị, Sẵn Sàng…Đọc!

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của MCPS

Chuẩn Bị, Sẵn Sàng…Đọc!Các Thư Viện Công Cộng Quận Montgomery (MCPL) mời tất cả các học sinh tham gia chương trình Đọc Sách và Học Mùa Hè năm nay, kéo dài từ 1 tháng Sáu đến 31 tháng Tám. Các tham dự viên có thể ghi danh cho chương trình và hoàn tất các sinh hoạt đường đua học tập, bao gồm đọc, thể thao, khoa học, nghệ thuật và thủ công, và còn nhiều nữa. Ghi danh có trên mạng và tại tất cả các thư viện chi nhánh của MCPL. Các phần thưởng (nếu hãy còn) cũng sẽ được trao tặng khi hoàn tất đường đua học tập. Chương trình Đọc và Học dành cho mọi lứa tuổi, từ em bé cho đến người trưởng thành. Trong suốt mùa hè, sẽ có những chương trình miễn phí trình bày ảo thuật, khoa học, thú vật, múa rối, kể truyện và âm nhạc tại các chi nhánh thư viện. Một buổi hòa tấu khởi động miễn phí giới thiệu các nhạc sĩ đoạt giải Grammy Cathy Fink và Marcy Marxer sẽ được tổ chức lúc 2 giờ chiều vào Ngày Thứ Bảy 4 Tháng 6, bên ngoài Rockville Memorial Library. Ngoài ra, Great Fines Read Off là một chương trình thường xuyên mà cho phép các trẻ em và vị thành niên đọc sách tại thư viện để giảm tiền phạt của các em. Với mỗi giờ đọc sách, các em có thể đạt một “Library Buck” mà sẽ được dùng vào các tiền phạt hiện có.

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/QNs_May_31_2016_VIETNAMESE.pdf]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours