Chào Mừng Tuần Lễ Phục Vụ Cộng Đồng Tháng Này!

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của MCPS

Hãy tham gia dịp chào mừng phục vụ cộng đồng của Quận Montgomery bằng cách tình nguyện cho một hay nhiều hơn trong các dự án hoạch định cho Tuần Lễ Phục Vụ Cộng Đồng hàng năm lần thứ 30, diễn ra từ ngày 16 đến 23 tháng 10. Bất kể sở thích của em là gì, luôn có một dự án phục vụ #CSW2016 mà em sẽ thích thú—và nhiều dự án đã được chấp thuận cho các giờ MCPS SSL!

Nếu quý vị muốn cho mọi thứ được gọn gàng sạch sẽ, quý vị có thể giúp sơn một cơ sở y tế dành cho những cư dân có lợi tức thấp vào ngày thứ Bảy 22 tháng 10, https://volunteer.truist.com/mcvc/user/events/project.tcl?listing_id=12410916112&event_id=10962976029 hay dọn dẹp một công viên, một nghĩa trang lịch sử, hay một hồ thoát nước mưa vào ngày thứ Bảy 16 hay 23 tháng 10. https://volunteer.truist.com/mcvc/user/events/one_v2.tcl?event_id=10962976029&reassigning_reg_id=&orderby=project_date_pretty&init=0&__form_submitted__=_user_events_one_v2_tcl_1&__init_request__=_user_events_one_v2_tcl_1&keywords=trash&number_participants=&zip=&radius=0&julian_event_date=all&__form_op__user_events_one_v2_tcl_1__=Search&__form_submitted__=_user_events_one_v2_tcl_2&__init_request__=_user_events_one_v2_tcl_2 Cũng cần những sự giúp đỡ để làm vườn và dọn đất quanh nhà cho các cư dân dễ bị tổn hại nhất trong quận chúng ta vào ngày Chủ nhật 16, thứ Hai 17, hay thứ Tư 19 tháng 10. https://volunteer.truist.com/mcvc/user/events/one_v2.tcl?event_id=10962976029&reassigning_reg_id=&orderby=project_date_pretty&init=0&__form_submitted__=_user_events_one_v2_tcl_1&__init_request__=_user_events_one_v2_tcl_1&keywords=INTERFAITH+cleanup&number_participants=1&zip=&radius=0&julian_event_date=all&__form_op__user_events_one_v2_tcl_1__=Search&__form_submitted__=_user_events_one_v2_tcl_2&__init_request__=_user_events_one_v2_tcl_2 Muốn tình nguyện cho các dự án để giúp các trẻ em? Ghi danh để giúp tạo các túi vật dụng cho các trẻ em bắt đầu vào nhà nuôi trẻ vào ngày thứ Hai 17, thứ Tư 19, và thứ Năm 20 tháng 10; https://volunteer.truist.com/mcvc/user/events/one_v2.tcl?event_id=10962976029&reassigning_reg_id=&orderby=project_date_pretty&init=0&__form_submitted__=_user_events_one_v2_tcl_1&__init_request__=_user_events_one_v2_tcl_1&keywords=comfort+cases&number_participants=1&zip=&radius=0&julian_event_date=all&__form_op__user_events_one_v2_tcl_1__=Search&__form_submitted__=_user_events_one_v2_tcl_2&__init_request__=_user_events_one_v2_tcl_2 thu thập thông tin về các khuyết tật học tập cho các trường học vào ngày thứ Tư 19 tháng 10 hay ngày chủ nhật 23 tháng 10; https://volunteer.truist.com/mcvc/user/events/project.tcl?listing_id=12408414697&event_id=10962976029 hay đem theo và cung cấp thức ăn sáng trưa hay tối cho các trẻ em đang được điều trị y khoa nghiêm trọng và các gia đình của các em sống tại Children’s Inn tại NIH vào ngày thứ Năm 20 tháng 10, hay Chủ nhật 23 tháng 10. https://volunteer.truist.com/mcvc/user/events/one_v2.tcl?event_id=10962976029&reassigning_reg_id=&orderby=project_date_pretty&init=0&__form_submitted__=_user_events_one_v2_tcl_1&__init_request__=_user_events_one_v2_tcl_1&keywords=nih&number_participants=1&zip=&radius=0&julian_event_date=all&__form_op__user_events_one_v2_tcl_1__=Search&__form_submitted__=_user_events_one_v2_tcl_2&__init_request__=_user_events_one_v2_tcl_2 Có thể quý vị muốn giúp phân loại và phân phát các tặng phẩm bàn ghế và quần áo cho các cá nhân và gia đình có nhu cầu. Nếu vậy, hãy ghi danh để giúp các dự án được ấn định ngày thứ Hai 17, thứ Ba 18, hay thứ Năm 20 tháng 10. https://volunteer.truist.com/mcvc/user/events/one_v2.tcl?event_id=10962976029&reassigning_reg_id=&orderby=project_date_pretty&init=0&__form_submitted__=_user_events_one_v2_tcl_1&__init_request__=_user_events_one_v2_tcl_1&keywords=donations&number_participants=1&zip=&radius=0&julian_event_date=all&__form_op__user_events_one_v2_tcl_1__=Search&__form_submitted__=_user_events_one_v2_tcl_2&__init_request__=_user_events_one_v2_tcl_2 Ghi danh ngày hôm nay và xem danh sách mới nhất của các dự án tại đây; https://volunteer.truist.com/mcvc/user/events/one_v2.tcl?event_id=10962976029&utime=1474394287466178 xem lại thường xuyên vì các dự án được cho thêm vào thường xuyên. Cho các bạn của quý vị biết là quý vị đang tham dự (và khuyến khích họ cùng làm như vậy) bằng cách ghi danh vào #CSW2016 Facebook event. https://www.facebook.com/events/1175349439196305/ Và chia sẽ những hình ảnh liên quan đến Tuần Lễ Phục Vụ Cộng Đồng—trước và sau sự kiện— trên các phương tiện truyền thông xã hội sử dụng hashtag #CSW2016. Nếu trường quý vị hay Hội Phụ Huynh (PTA) muốn hoạch định một dự án tình nguyện trong tuần lễ này, xin hãy cho Montgomery County Volunteer Center biết bằng cách hoàn tất mẫu đơn này. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_MsGP8ac8PvvCKQrg1ZTDqAKnI_W1NcLvYJHAETUWfXMp1A/viewform Xin hãy điền mẫu đơn này dù cho quý vị đã có tất cả các tình nguyện viên quý vị cần, để Trung Tâm Tình Nguyện có thể theo dõi tất cả dịch vụ tốt đang được thực hiện. Câu Hỏi? Email servicedays@montgomerycountymd.gov hay gọi 240-777-2600

Financial Aid Workshops 2016-2017 http://www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/careercenter/financialaid/workshops.aspx

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/September20QN-Vietnamese-.pdf]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours