Các Trường Học Công trong Quận Montgomery Đóng Cửa Thứ Sáu Ngày 2 Tháng 3 Năm 2018

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Montgomery

THÔNG ĐIỆP KHẨN CẤP: 3/2/2018 – 4:43 AM Các Trường Công Lập Quận Montgomery và tất cả các văn phòng trung ương đóng cửa ngày hôm nay (Ngày 2 tháng 3) vì thời tiết khẩn cấp. Tất cả các sinh hoạt trường và cộng đồng tại khu vực trường học đã được hủy bỏ.

]]>

You May Also Like

More From Author