Quận Trưởng Marc Elrich Host Trò chuyện trên mạng qua trang web của Quận Montgomery


Theo tin Google translation của quận Montgomery

Quận Trưởng Marc Elrich Host Trò chuyện trên mạng qua trang web của Quận MontgomeryQuận đốc điều hành Marc Elrich Host Trò chuyện trực tuyến
THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Thứ 2 4 tháng 3, 2019
THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Thứ 2 4 tháng 3, 2019
Quận đốc điều hành Marc Elrich Host Trò chuyện trực tuyến
Tham gia County điều hành Marc Elrich cho một cuộc trò chuyện trực tuyến 13:00-14:00 vào Thứ 5 Tháng 3 14, thông qua trang web của Montgomery County.
Bạn có thể gửi câu hỏi để điều hành quận trước và trong sự kiện trực tuyến tại Sống Thảo luận với Quận đốc điều hành Marc Elrich.
Các câu hỏi và câu trả lời sẽ được đăng tải trực tuyến. Để biết thêm thông tin, hãy gọi Văn phòng Thông tin công cộng tại 240-777-6507.
# # #
Phương tiện truyền thông liên hệ: Văn phòng Thông tin công cộng, 240-777-6507
ID phát hành: 19-071
Truyền thông Liên hệ: Văn phòng Thông tin Công 240-777-6507

County Executive Marc Elrich to Host Online Chat
For Immediate Release: Monday, March 4, 2019
County Executive Marc Elrich to Host Online Chat
Join County Executive Marc Elrich for an online chat from 1 p.m. to 2 p.m. on Thursday, March 14, via the Montgomery County website.
You may submit questions to the county executive before and during the online event at Live Discussion with County Executive Marc Elrich.
Questions and answers will be posted online. For more information, call the Office of Public Information at 240-777-6507.
# # #
Media contact: Office of Public Information, 240-777-6507
Release ID: 19-071
Media Contact: Office of Public Information 240-777-6507


https://www2.montgomerycountymd.gov/mcgportalapps/Press_Detail.aspx?Item_ID=22871

 • webmasterVMont

  Related Posts

  Bỏ phiếu sớm cho Cuộc bầu cử sơ bộ Tổng thống Hoa Kỳ năm 2024 từ Thứ Năm ngày 2 tháng 5 năm 2024, đến Thứ Năm ngày 9 tháng 5 năm 2024

  Theo tin của quận Montgomery Trung tâm Bỏ phiếu Sớm cho Cuộc Tổng tuyển cử Sơ bộ và Tổng thống năm 2024 https://www.montgomerycountymd.gov/Elections/EarlyVoting/EarlyVotingCenters.html Việc bỏ phiếu sớm cho Cuộc bầu…

  Montgomery County Office of Consumer Protection Thông Báo các chủ nhà về nguy cơ gia tăng các trò lừa đảo lát đường lái xe

  Theo tin của quận Montgomery Montgomery County Office of Consumer Protection (Văn phòng Bảo vệ Người tiêu dùng Quận Montgomery) cảnh báo các chủ nhà về nguy cơ gia tăng…

  You Missed

  Celebration Buddha’s Birthday at Vien An Buddhist Association

  ‘Roller Disco’ miễn phí tại Công viên Ridge Road Recreational Park ở Germantown Buổi tối từ 6-8 giờ tối vào thứ Sáu, ngày 17 tháng 5 năm 2024

  Sở Cảnh sát Quận Montgomery cung cấp miễn phí các bản nâng cấp phần mềm chống trộm với Xe Hyundai trong ba ngày: Thứ Năm ngày 9 , Thứ Sáu ngày 10 và Thứ Bảy ngày 11 tháng 5 năm 2024

  Bỏ phiếu sớm cho Cuộc bầu cử sơ bộ Tổng thống Hoa Kỳ năm 2024 từ Thứ Năm ngày 2 tháng 5 năm 2024, đến Thứ Năm ngày 9 tháng 5 năm 2024

  Thứ Ba ngày 23 tháng 4 là hạn chót Ghi Danh cho Cuộc bầu cử sơ bộ năm 2024 trong tiểu bang Maryland

  • By adminVM
  • April 23, 2024
  • 4 views

  Black April Commemoration 2024 by Youth Ministry Of Our Lady of Vietnam Catholic Church

  • By adminVM
  • April 17, 2024
  • 3 views