Thơ ngỏ của MCPS gửi cho Phụ Huynh thông tin về vi khuẩn coronavirus và kế hoạch để bảo đảm sức khỏe và an toàn của tất cả các học sinh tại Quận Montgomery


Theo tin MCPS của quận Montgomery

Tin Cập Nhật Quan Trọng-Trường Hợp COVID 19 (Coronavirus) tại Quận MontgomeryThơ ngỏ của MCPS để cung cấp cho Phụ Huynh và Giám Hộ thông tin phụ trội về vi khuẩn coronavirus và các cố gắng để bảo đảm sức khỏe và an toàn của tất cả các học sinh tại Quận Montgomery
Kính thưa Phụ Huynh và Giám Hộ,
Chúng tôi viết thơ để cung cấp với quý vị thông tin phụ trội về vi khuẩn coronavirus và các cố gắng của MCPS để bảo đảm sức khỏe và an toàn của tất cả các học sinh.
Ngày hôm qua (Ngày 3 Tháng 3), Hội Đồng Quận Montgomery đã nhận tin từ Montgomery County Department of Health and Human Services (DHHS) và Office of Emergency Management and Homeland Security về những cố gắng chuẩn bị cho vi khuẩn coronavirus của Quận. Hội đồng đã nhận được thông tin cập nhật về coronavirus (COVID-19) và bàn luận về các nỗ lực của Quận để bảo đảm sức khỏe và sự an toàn của tất cả các dân cư. Lãnh đạo MCPS và các cộng tác cộng đồng và các nhóm liên hệ khác đã tham gia vào cuộc bàn luận quan trọng này.
Chúng tôi khuyến khích tất cả các thành viên của cộng đồng nên xem tin và đọc các tài liệu quan trọng mà đã được chia sẻ tại buổi loan tin.
DHHS đã chia sẻ là nguy cơ đối với công chúng Mỹ nói chung vẫn còn thấp và cho đến nay, không có trường hợp nào được xác nhận ở Maryland hay tại Vùng Thủ đô Quốc gia. Theo luật của Maryland, Nhân Viên Y Tế Quận quyết định về việc đóng cửa trường học khi liên quan đến vấn đề sức khỏe cộng đồng. Những quyết định này được thực hiện với sự cộng tác của các cơ quan quận khác. Vào lúc này, theo hướng dẫn của DHHS, các trường sẽ vẫn mở cửa và điều hành ở cấp quận sẽ tiếp tục như bình thường.
MCPS có một kế hoạch để đối phó với sự liên tục của các điều hành và học tập của học sinh nếu có sự bột phát ở tiểu bang và trong quận. Quận cũng đang họp với tất cả các hiệu trưởng trong tuần này để xem lại các thủ tục chuẩn bị khẩn cấp. Chúng tôi tiếp tục nghe các thành viên của cộng đồng mà tìm hiểu thêm thông tin về các phương cách chúng tôi thực hiện để ngăn chặn sự lan truyền của vi-rút trong trường học và để cung cấp việc giảng dạy cho học sinh trong trường hợp đóng cửa trường học. Các thông tin sau đây nhấn mạnh các khía cạnh của kế hoạch của quận cho trường học, các cơ sở và sự giảng dạy.
Các Trường Học và Cơ Sở MCPS
Nhân viên dịch vụ tòa nhà MCPS đã tăng cường sự tập trung vào việc khử trùng tường tận các diện tích công cộng.
Chúng tôi tiếp tục cung cấp chất khử trùng tay tại tất cả các cơ sở và tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc rửa tay thường xuyên và kỹ lưỡng bằng cách đảm bảo là tất cả các tòa nhà đều được tích trữ với xà phòng một cách thích hợp.
Quận tiếp tục chia sẻ các thực hành tốt nhất cho toàn thể sức khỏe trong mùa lạnh và cúm với các học sinh, phụ huynh và nhân viên. Những biện pháp phòng ngừa bao gồm:
Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây. Nếu không có xà phòng và nước, hãy sử dụng chất khử trùng có chất cồn.
Tránh chạm vào mắt, miệng và mũi nếu tay không rửa sạch.
Tránh tiếp xúc gần với những người bị bệnh.
Nên ở nhà khi bị bệnh.
CDC đề nghị là cá nhân ở nhà ít nhất 24 giờ sau khi họ không còn bị sốt hoặc có dấu hiệu bị sốt mà không cần uống thuốc giảm sốt (như, ớn lạnh, cảm thấy ấm, diện mạo đỏ ửng).
Che miệng với khăn giấy khi ho hoặc hắt hơi, sau đó vứt bỏ khăn giấy ngay vào thùng rác.
Lau sạch và khử trùng các đồ vật và bề mặt mà đụng chạm thường xuyên.
Dùng bất cứ loại thuốc chống vi-rút nào theo toa thuốc của quý vị như được hướng dẫn.
Các bích chương thông tin của CDC sẽ được phân phát tại tất cả các trường học. Các phụ huynh có thể tìm các bích chương này trong nhiều ngôn ngữ tại đây.
Các Sinh Hoạt Giảng Dạy cho các Học Sinh
MCPS đang chuẩn bị cung cấp các sinh hoạt giảng dạy cho tất cả học sinh từ mẫu giáo đến lớp 12 trong trường hợp các trường học đóng cửa.
Để đáp ứng nhu cầu của tất cả học sinh và gia đình, các sinh hoạt giảng dạy này sẽ được cung cấp qua sự truy cập trực tuyến và trong bản in.
Nhiều công cụ sẽ được sử dụng để cung cấp các sinh hoạt giảng dạy. Điều này bao gồm:
Sử dụng trang mạng MCPS để cung cấp các phim video giáo khoa và các tài liệu giảng dạy khác phù hợp cho các cấp lớp và môn học khác nhau.
Sử dụng Truyền Hình Giảng Dạy MCPS để truyền hình các chương trình giáo dục mà cung cấp cho các cấp lớp và môn học khác nhau.
Cung cấp ý kiến cho các sinh hoạt giảng dạy mà các phụ huynh có thể hoàn thành với các con.
Các học sinh truy cập Trương Mục Google cho Giáo dục (GAFE), mà cung cấp khả năng cho các học sinh tham gia trong các hoạt động trực tuyến theo cách thức có tổ chức. Chúng tôi cũng đang tìm hiểu các phương cách để có sẵn kỹ thuật cho các học sinh.
Trong Trường Hợp Trường Học Đóng Cửa
MCPS sẽ theo hướng dẫn của DHHS để hướng các cơ sở và xe buýt trở lại hoạt động bình thường.
Trang mạng MCPS sẽ được cập nhật thường xuyên và thông tin sẽ được chia sẻ với cộng đồng về tình trạng hoạt động của chúng tôi qua nhiều phương thức bao gồm AlertMCPS, ConnectEd, phương tiện truyền thông xã hội, Đường dây Thông tin MCPS và QuickNotes.
Các nhân viên chủ yếu của MCPS sẽ trở lại trước tất cả các nhân viên và học sinh khác để đảm bảo sự sạch sẽ và vệ sinh cho các cơ sở của chúng tôi.
Tùy thuộc vào thời gian các trường học đóng cửa, chúng tôi sẵn sàng cung cấp bữa ăn tại một số trường như các nơi bữa ăn trong vùng. Thông tin trên các trang mạng sẽ được chia sẻ với cộng đồng sau khi được hoàn tất.
Những Câu Hỏi Thường Được Đề Cập
MCPS cập nhật trang mạng coronavirus hàng ngày và các thành viên của cộng đồng được khuyến khích truy cập trang này thường xuyên. Trang này có thông tin cập nhật từ các quan chức y tế quận, tiểu bang và liên bang, liên kết đến các tài nguyên quan trọng trong nhiều ngôn ngữ, các lời khuyên để nói chuyện với con về coronavirus, và Câu Hỏi Thường Được Đề Cập (FAQ). FAQ cung cấp thông tin bổ sung về các chủ đề quan trọng như các chuyến du hành của trường, kế hoạch giảng dạy và cách phụ huynh có thể giúp đỡ.
Nếu quý vị có thắc mắc về các nỗ lực của quận, quý vị có thể liên lạc với Montgomery County Office of Disease Control and Epidemiology tại 240-777-1755. Yêu cầu liên lạc với MCPS Office of Communications tại 240-740-2837 nếu quý vị có câu hỏi về các điều hành của quận và giảng dạy của học sinh.
Kính thư,
Các Trường Công Lập Quận Montgomery


Read the Full Message to the Community
Dear Parents and Guardians,
We are writing to provide you with additional information about the coronavirus and MCPS’ efforts to ensure the health and safety of all students.
coronavirus image
Yesterday (March 3), the Montgomery County Council received a briefing from the Montgomery County Department of Health and Human Services (DHHS) and the Office of Emergency Management and Homeland Security on the County’s coronavirus preparedness efforts. The Council received up-to-date information on the coronavirus (COVID-19) and discussed the County’s efforts to ensure the health and safety of all residents. MCPS leadership and other community partners and stakeholders participated in this important discussion.
We encourage all members of our community to watch the briefing and read the key documents that were shared at the briefing.
DHHS has shared that the risk to the general American public remains low and that to date, no cases have been confirmed in Maryland or in the National Capital Region. Under Maryland law, the County Health Officer makes the decision on school closures when it pertains to public health crises. Those decisions will be made in collaboration with other county agencies. At this time, per guidance from DHHS, schools will remain open and operations at the county level will continue as normal.
MCPS has a plan in place to address continuity of operations and student learning should there be an outbreak in the state and in the county. The district also is meeting with all principals this week to review emergency preparedness procedures. We continue to hear from members of the community seeking additional information about the steps we are taking to prevent the spread of the virus in schools and to provide instruction to students in the event of school closures. The following information highlights aspects of the district’s plan for school, facilities and instruction.
MCPS Schools and Facilities
MCPS building service personnel have increased their focus on thoroughly disinfecting communal surfaces.
We continue to make hand sanitizers widely available in all facilities and continue to emphasize the importance of regular and thorough handwashing by ensuring that all buildings are appropriately stocked with soap.
The district continues to share best practices for overall health in cold and influenza season with students, parents and staff. These preventive measures include:
Wash hands frequently with soap and water for at least 20 seconds. If soap and water are not available, use alcohol-based hand sanitizers.
Avoid touching eyes, mouth and nose with unwashed hands.
Avoid close contact with individuals who are sick.
Stay home when you are sick.
The CDC recommends that individuals remain home for at least 24 hours after you no longer have a fever or signs of a fever without the use of fever-reducing medication (i.e., chills, feeling warm, flushed appearance).
Cover your cough or sneeze with a tissue, then immediately discard the tissue in the trash.
Clean and disinfect frequently touched objects and surfaces.
Take any anti-viral medication prescribed to you as instructed.
Informational posters from the CDC will be distributed to all schools. Parents can find these posters in multiple languages here.
Instructional Activities for Students
MCPS is preparing to provide instructional activities for all students prekindergarten through Grade 12 in the event that schools are closed.
In order to meet the needs of all students and families, these instructional activities will be provided through online access and in hard copy.
Multiple tools will be used to provide instructional activities. This includes:
Using the MCPS website to provide educational videos and other instructional materials appropriate for various grade levels and subjects.
Using MCPS Instructional Television to broadcast educational programs that cater to different grade levels and subjects.
Providing ideas for instructional activities that parents can complete with their children.
Students accessing their Google for Education Accounts, which provides the ability for students to participate in online activities in a structured manner. We are also exploring ways to have our technology available to students.
In the Event of School Closures
MCPS will follow DHHS direction in getting our facilities and buses back to normal operations.
The MCPS website will be updated frequently and information will be shared with the community about our operational status through multiple methods including AlertMCPS, ConnectEd, social media, the MCPS Information Line, and QuickNotes.
MCPS essential workers will return prior to all other staff and students to ensure the cleanliness and sanitation of our facilities.
Depending on the length of time schools are closed, we are prepared to provide meals at several schools as regional meal sites. Information on the sites will be shared with the community once it is finalized.
Frequently Asked Questions
MCPS updates its coronavirus webpage daily and members of the community are encouraged to visit the page frequently. The page features up-to-date information from county, state and federal health officials, links to important resources in multiple languages, tips for how to speak with your children about the coronavirus, and Frequently Asked Questions (FAQs). The FAQs provide additional information on important topics such as school field trips, plans for instruction and how parents can help.
If you have questions about the county’s efforts, you can contact the Montgomery County Office of Disease Control and Epidemiology at 240-777-1755. Please contact the MCPS Office of Communications at 240-740-2837 if you have questions about district operations and student instruction.
Sincerely,
Montgomery County Public Schools

You May Also Like

More From Author