Tặng trái cây và rau quả miễn phí cho cộng đồng của nông dân Hoa Kỳ từ 7 giờ sáng đến 12 giờ 30 chiều vào thứ Bảy ngày 6 tháng 6 năm 2020


Theo tin của quận Montgomery


Tặng trái cây và rau quả miễn phí cho cộng đồng của nông dân Hoa Kỳ.

Vị trí 200 W Diamond Ave
Gaithersburg, MD
Tuổi tác Người lớn
Khu vực Upcounty
Tên Liên lạc Rufino Fuentes
Điện thoại liên hệ 2022551765
địa chỉ email liên lạc fuentesfalcon@aol.com
Giá cả Miễn phí


Fresh Fruits & VegetablesSATURDAY, JUNE 6, 2020, 9:30AM – 12:30PM
Giving away free fruits and vegetables to the community courtesy of the USA farmers.

Location 200 W Diamond Ave
Gaithersburg, MD
Age Adult
Area Upcounty
Contact Name Rufino Fuentes
Contact Phone 2022551765
Contact Email fuentesfalcon@aol.com
Cost Free


https://www.montgomerycountymd.gov/OPI/slider_calendar.html?trumbaEmbed=eventid%3D145318314%26view%3Devent%26-childview%3D

You May Also Like

More From Author