Phân phối Thực phẩm Drive-Thru tại nhà thờ Sharp Stret United Methodist Church từ 10 giờ sáng cho đến hết Thực phẩm vào sáng thứ Bảy ngày 21 tháng 1 năm 2023


Theo tin của quận Montgomery

Phân phối Thực phẩm Drive-Thru tại nhà thờ Sharp Stret United Methodist Church từ 10 giờ sáng cho đến hết Thực phẩm vào sáng thứ Bảy ngày 21 tháng 1 năm 2023.

WHAT: Food Distributed on the Third Saturday of Every Month
WHEN: Every third Saturday in 2022 from 10 am – 12 pm
WHERE: 1310 Olney-Sandy Spring Rd, Sandy Spring, MD, 20860

The Food Bank at Sharp Street UMC distributes food items every third Saturday of the month from 10am – 12pm.

Location 1310 Olney-Sandy Spring Road Sandy Spring, MD 20860
Age Adult, Family
Area Bethesda/Chevy Chase, East County, MidCounty, Rockville, Silver Spring, Upcounty
Contact Phone 3017747047
Contact Email sharppraise@verizon.net
Cost Free
Link www.sharpstreetumc.org
You May Also Like

More From Author