Holy Cross 8th Annual "To Your Health" Event

WHAT: 8th Annual Free Health Fair WHEN: Saturday, April 28, 2012 from 9 AM to 2 PM WHERE: Holy Cross Hospital, 1500 Forest Glen Road., Silver Spring, MD 20910 HOST: Holy Cross Hospital Holy Cross Hospital hosts this biannual event featuring free health screenings including clinical breast exam, pap test, digital rectal exam, prostate specific antigen test, and cholesterol & glucose tests. For more information call 301-754-8800. Hội Chợ Sức Khoẻ Hằng Năm Ghi danh, gọi 301-754-8800 hay viếng thăm holycrosshealth.org Thứ bảy ngày 28 tháng tư năm 2012 từ 9 giờ sáng đến 2 giờ trưa. Ghi danh tại chổ bắt đầu từ 8 giờ sáng. Bệnh viện Holy Cross sẽ tổ chức hội chợ sức khoẻ và khám phòng ngừa miễn phí lần thứ 8th . Học hỏi về những đề tài sức khoẻ cho các lứa tuổi trong gia đình qua các đề tài nói chuyện về sức khỏe và thử hay lấy các tài liệu sức khoẻ trong khu triển lãm Mọi người có thể đến và khám tầm soát tiểu đường, cholesterol, ung thư nhiếp hộ tuyến và ruột già nếu cho đàn ông, ung thư vú cho phụ nỦ. Những ai tham gia nên nhịn ăn ít nhất 9 tiếng trước khi khám bệnh. Xin quý vị liên lạc với bệnh viện Holy Cross qua số điện thoại 301-754-8800 để ghi danh hay có thắc mắc. Ðịa điểm hội chợ sức khoẻ là 1500 Forest Glen Road, Silver Spring, MD 20910. Trong trường hợp thời tiết xấu, hội chợ sức khoẻ sẽ được dời lại vào ngày 30 tháng tư hay ngày 1 tháng năm. Giải khát cũng sẽ được cung cấp
View Larger Map

]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours