HÀNH HƯƠNG MIỀN 2012 TẠI EMMITTSBURG

Hành Hương Miền năm 2012 sẽ được tổ chức lúc 9g00 sáng ngày 1 tháng 9 năm 2012. Vì lý do Grotto of Lourdes đang được sửa chữa, chúng ta sẽ hành hương tại The Basilica of the National Shrine of Saint Elizabeth Seton tại 333 South Seton Avenue, Emmitsburg, MD, điện thoại số (301) 447-6606. Địa điểm này không quá 2 miles từ chỗ miền hay hành hương mỗi năm. 9:00 sáng: Thăm viếng Thánh Điạ Thánh Seton 10:00 sáng: Ban tổ chức và những người có trách nhiệm tập họp bố trí và phối hợp công tác. 11:00 sáng: Giải tội tại nhà nguyện. 12:00 trưa: Giáo dân tập họp trước Vương Cung Thánh Đường Thánh Seton (xin đứng theo cộng đoàn). 1:00 trưa: Cung nghinh thánh tượng Ðức Mẹ và linh hài các thánh tử đạo Việt Nam. 2:00 chiều: Thánh lễ tại Vương Cung Thánh Đường. 3:00 chiều: Picnic và sinh hoạt cộng đồng. 5:30 chiều: Thu dọn vệ sinh, giải tán.

]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours