Khóa Tĩnh Huấn miền Trung Đông Hoa Kỳ

Khóa Tĩnh Huấn miền Trung Đông Hoa Kỳ lần thứ bảy sẽ được tổ chức tại Giáo Xứ Mẹ Việt Nam của chúng ta vào thứ Bảy ngày 27 tháng 10 bắt đầu từ 10:45 sáng cho đến 4g30 chiều. Khóa tĩnh huấn nhằm giúp cho công tác mục vụ trong các cộng đoàn Công Giáo Việt Nam ở Hòa Kỳ được tốt đẹp hơn. Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Nguyễn Minh Hoàng, chánh hội đồng mục vụ giáo xứ ở số (301) 368-3561.

Theo tin tức của Giáo Xứ Mẹ Việt Nam

]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours