Liên Đoàn Potomac Cứu Trợ Nạn Nhân Bão Sandy Tại Atlantic City

Theo nguồn tin của SBNT-DC Courtesy of SBNT-DC

CỨU TRỢ NẠN NHÂN BẢO SANDY – Atlantic City, New Jersey – 29/12/2012

http://youtu.be/hwEfXyzhaTQ

Các trưởng, các em hướng đạo và quý vị hảo tâm vùng Hoa Thịnh Đốn đã tổ chức buổi cứu trợ cho nạn nhân cơn bão Sandy tại Atlantic City!!!

]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours