CHƯƠNG TRÌNH PHỤNG VỤ TUẦN THÁNH

Theo nguồn tin Giáo Xứ Mẹ Việt Nam Thứ Hai 25/3: 7:00 pm – Thánh Lễ Làm Phép Các Dầu Thánh tại Nhà Thờ Chính Tòa thánh Matthew, D.C. Thứ Năm 28/3: 7:00 pm – Thánh Lễ Chúa Giêsu Lập Phép Thánh Thể. Thứ Sáu 29/3: 3:00 pm – Đi Đàng Thánh Giá. 7:00 pm – Thánh Lễ Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu. Thứ Bảy 30/3: 8:00 pm – Thánh Lễ Vọng Phục Sinh. Chúa Nhật 31/3: Thánh Lễ Phục Sinh lúc 9 giờ và 11 giờ sáng (không có thánh lễ 7 giờ 30 sáng)

]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours