Đừng quên Ngày Hội Chợ Tựu Trường 2013

Theo nguồn tin trên trang mạng của montgomeryschoolsmd.org Quý vị không muốn bỏ lỡ Ngày Hội Tựu Trường MCPS vào ngày thứ Bảy 24 tháng 8, từ 11 giờ sáng đến 2 giờ chiều tại khu vực Carver Educational Services Center, 850 Hungerford Drive ở Rockville. Xin mời tất cả các học sinh MCPS và gia đình đến tham dự sự kiện hào hứng này để khởi động năm học và tìm hiểu về các chương trình và dịch vụ của hệ thống trường học, cùng lúc thưởng thức nhạc, giải trí, các sinh hoạt trẻ em, tặng quà và nhiều nữa! Xin quý vị hiểu là cặp đi học sẽ không được phân phát tại hội chợ năm nay, mà sẽ được cung cấp cho các trường chọn lọc để phát cho các học sinh thiếu thốn. Xe buýt chuyên chở đi và về hội chợ sẽ được cung cấp từ các địa điểm sau đây, bắt đầu từ 10 giờ 30 sáng: Shady Grove MS, Watkins Mill HS, Wheaton HS, Springbrook HS, Richard Montgomery HS, Rockville HS,Northwest HS, Kennedy HS, Einstein HS, Blair HS, Seneca Valley HS và Paint Branch HS. Xe buýt sẽ chạy từ 10 giờ 30 sáng đến 2 giờ 30 chiều. Để có thêm thông tin về ngày hội, xin xem trang mạng Ngày Hội Tựu Trường hay gọi Office of Community Engagement and Partnerships tại 301-270-3100.

]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours