Hãy Gởi cho Chúng Tôi Những Hình Ảnh về Ngày Khai Trường của Con Quý Vị


Theo nguồn tin trên trang mạng của montgomeryschoolsmd.org

Montgomery County Public Schools mời phụ huynh nạp những bức hình của ngày
khai trường vào ngày thứ Hai 26 tháng 8. Phụ huynh có thể lựa tấm hình nào đẹp
nhất và gởi qua email đến pio@mcpsmd.org. Nhiều bức hình sẽ được đăng trên
trang mạng MCPS bắt đầu vào sáng thứ Hai.

Để đóng góp một tấm hình, xin theo những bước đơn giản sau đây:

 Chọn hình đẹp nhất, chụp theo chiều ngang.
 Gởi hình bằng jpeg file (không lớn quá bốn megabytes) và email đến
pio@mcpsmd.org.
 Viết kèm tên con quý vị, cấp lớp và tên trường học. (Chúng tôi sẽ không phổ
biến họ.)

Khi gởi hình đến, phụ huynh đã đồng ý cho sử dụng hình ảnh ấy để đăng trên trang
mạng MCPS . Nếu quý vị có câu hỏi, xin liên lạc Department of Public
Information and Web Services tại 301-279-3853 hay email chúng tôi tại
pio@mcpsmd.org.Leave a Reply