Cáo Phó Hồ Văn Hữu

Thưa Quý Vị, Quý Niên trưởng và Chiến hữu, Thiếu tá Hồ Văn Hữu (gốc Biệt Động Quân), Tiểu đòan trưởng TĐ2 / Trung Đoàn 41, Sư đoàn 22 Bộ Binh, Khóa 17 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức. Đã từ trần tại Silver Spring, Maryland, ngày 18 tháng 3, 2014. Xin chuyển tin đến Quý Vị để tường, và tiện việc thăm viếng, phân ưu và tiển đưa người quá cố đến nơi an nghĩ cuối cùng… Trân trọng… BMH Washington, D.C Cáo Phó HVH.jpg Liên lạc: Bà Quả phụ Hồ Văn Hữu: 301-580-7240 Thứ nữ: Hồ Hữu Anh Phương email: ohjenny0106@gmail.com, [caption id="attachment_1524" align="alignnone" width="791"]Cao Pho Ho Van Huu Cao Pho Ho Van Huu[/caption]

]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours