Tham Dự Ngày Hội Chợ Việc Làm Của Montgomery County Department of Recreation

SOURCE: montgomeryschoolsmd.org Học sinh muốn tìm việc làm mùa hè nên ghé qua hội chợ việc làm của Montgomery County Department of Recreation cho các nhân viên trại hè và nhân viên tạm tuyển cả năm vào Ngày thứ Sáu 28 tháng 3 từ 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều, tại Bauer Drive Community Recreation Center, 14625 Bauer Dr. ở Rockville. Hằng năm, Department of Recreation thuê hơn là 300 nhân viên trại hè và nhân viên tạm tuyển để trám vào các vị trị như cố vấn trại hè, phụ tá tại hồ bơi và các phụ tá giải trí trị liệu. Các đại diện từ các hồ bơi, trung tâm cộng đồng, chương trình hè, các chương trình cho các em tuổi vị thành niên và giải trí trị liệu sẽ có mặt để bàn luận về các công việc tạm tuyển và cung cấp các buổi phỏng vấn sàng lọc tại chỗ. Hội chợ miễn phí và nhắm vào các trẻ em 16 tuổi trở lên, sinh viên đại học và thầy giáo. Không bắt buộc ghi danh trước. Để biết thêm thông tin, xin gọi 240-777-6810.

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/QNsMar18VIET.pdf

]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours