Giám Đốc Học Vụ Đề Nghị Không Tiến Tới với Những Đề Nghị Thay Đổi Giờ Chuông Reo

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của MCPS

Giám Đốc Học Vụ Joshua P. Starr đề nghị MCPS không tiến tới với đề nghị thay đổi giờ vào học và tan trường, cũng được biết là giờ chuông reo, nêu ra phí tổn thực hiện lên tới trên $20 triệu và những ý kiến phản hồi lẫn lộn từ cộng đồng. Tuy ông không dự định bao gồm ngân khoản phụ trội trong đề nghị ngân sách điều hành của ông cho FY 2016 vào tháng 12, Dr. Starr để ngỏ khả năng xem xét lại vấn đề trong tương lai. Vào Ngày 17 tháng 6, Hội Đồng Giáo Dục đã yêu cầu Dr. Starr phát triển các chọn lựa ít tốn kém cho việc thay đổi giờ chuông reo và sẵn sàng duyệt xét các chọn lựa này kịp thời để đem ra cứu xét trong buổi thảo luận về yêu cầu Ngân Sách Điều Hành FY 2016. Tháng 10 năm ngoái, Dr. Starr đề nghị là MCPS cứu xét việc dời giờ vào học các trường trung học cấp III 50 phút trễ hơn, dời giờ vào học trung học cấp II 10 phút sớm hơn, và kéo dài ngày học của trường tiểu học thêm 30 phút. Đề nghị này được dựa theo báo cáo của 2013 Bell Times Work Group, mà đã nghiên cứu ảnh hưởng của giờ vào học và tan học của trường học đối với sức khỏe của học sinh, nhất là ở trung học cấp III. Dr. Starr đã yêu cầu nhân viên MCPS thâu thập ý kiến công chúng về đề nghị và làm một phân tích chuyên sâu về phí tổn và ảnh hưởng đến việc điều hành. Ông cũng đã yêu cầu một nhóm nghiên cứu các phương cách để dùng 30 phút phụ trội của giờ học tại trường tiểu học. Vào Ngày 10 tháng 6, Dr. Starr đã đưa ra một báo cáo mà bao gồm một bản tóm tắt về ý kiến rộng rãi của công chúng từ hàng ngàn thành viên trong cộng đồng và một phân tách về phí tổn chuyên chở, điện, và nhân viên cho đề nghị này. Từ tháng 10 đến tháng 4, MCPS đã thâu thập ý kiến về các đề nghị thay đổi cho giờ chuông reo từ hàng ngàn học sinh MCPS, nhân viên, phụ huynh và thành viên cộng đồng. Ý kiến cộng đồng được thu thập bằng nhiều cách, bao gồm: . Bốn buổi họp cộng đồng với 676 người tham dự và những buổi thảo luận do nhân viên tổ chức có thêm 960 người tham dự; . Các bản thăm dò ý kiến do 15,300 phụ huynh, trên 45,000 học sinh, và gần 15,000 nhân viên hoàn tất; . Bảy mươi bảy nhóm thảo luận “Hàng Xóm với Hàng Xóm; và

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/QNsJun26VIET.pdf]]>

 • webmasterVMont

  Related Posts

  Sở Cảnh sát Quận Montgomery cung cấp miễn phí các bản nâng cấp phần mềm chống trộm với Xe Hyundai trong ba ngày: Thứ Năm ngày 9 , Thứ Sáu ngày 10 và Thứ Bảy ngày 11 tháng 5 năm 2024

  Theo tin của quận Montgomery Thứ Năm ngày 9 tháng 5 năm 2024 và Thứ Sáu ngày 10 tháng 5 năm 2024 từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều…

  Bỏ phiếu sớm cho Cuộc bầu cử sơ bộ Tổng thống Hoa Kỳ năm 2024 từ Thứ Năm ngày 2 tháng 5 năm 2024, đến Thứ Năm ngày 9 tháng 5 năm 2024

  Theo tin của quận Montgomery Trung tâm Bỏ phiếu Sớm cho Cuộc Tổng tuyển cử Sơ bộ và Tổng thống năm 2024 https://www.montgomerycountymd.gov/Elections/EarlyVoting/EarlyVotingCenters.html Việc bỏ phiếu sớm cho Cuộc bầu…

  Leave a Reply

  You Missed

  Celebration Buddha’s Birthday at Vien An Buddhist Association

  ‘Roller Disco’ miễn phí tại Công viên Ridge Road Recreational Park ở Germantown Buổi tối từ 6-8 giờ tối vào thứ Sáu, ngày 17 tháng 5 năm 2024

  Sở Cảnh sát Quận Montgomery cung cấp miễn phí các bản nâng cấp phần mềm chống trộm với Xe Hyundai trong ba ngày: Thứ Năm ngày 9 , Thứ Sáu ngày 10 và Thứ Bảy ngày 11 tháng 5 năm 2024

  Bỏ phiếu sớm cho Cuộc bầu cử sơ bộ Tổng thống Hoa Kỳ năm 2024 từ Thứ Năm ngày 2 tháng 5 năm 2024, đến Thứ Năm ngày 9 tháng 5 năm 2024

  Thứ Ba ngày 23 tháng 4 là hạn chót Ghi Danh cho Cuộc bầu cử sơ bộ năm 2024 trong tiểu bang Maryland

  • By adminVM
  • April 23, 2024
  • 4 views

  Black April Commemoration 2024 by Youth Ministry Of Our Lady of Vietnam Catholic Church

  • By adminVM
  • April 17, 2024
  • 3 views