Thông Báo Đóng Cửa & Thời Khóa Biểu Các Dịch Vụ Trong Ngày Lễ Lao Động Hoa Kỳ 2014

For Immediate Release: 8/18/2014 Holiday Schedule for Labor Day Montgomery County government will observe the following holiday schedule for Labor Day on Monday, September 1: County Offices – closed Libraries – closed County liquor stores – open 10 a.m. – 6 p.m. Recreation – outdoor aquatic facilities will be open from noon to 6 p.m. Olney Indoor Swim Center will be open normal hours, all other indoor aquatic facilities will be closed. Administrative offices, senior centers and community centers are closed. Montgomery Parks – for operating schedules, including Brookside Gardens, ice rinks, tennis centers, trains and carousels, visit www.MontgomeryParks.org. Ride On – Sunday schedule Metrobus – Sunday schedule Metrorail – Sunday schedule TRiPS Commuter Stores (Silver Spring and Friendship Heights) – closed Refuse/recycling pickup – no collection* Transfer Station – closed Parking at public garages, lots, curbside meters – free MCPS Administrative Offices – closed State offices & courts – closed *Collection provided one day later for remainder of week (last collection day is Saturday). # # # Release ID: 14-309 Media Contact: Information Office 240-777-6507

http://www6.montgomerycountymd.gov/apps/News/press/PR_details.asp?PrID=13970]]>

 • webmasterVMont

  Related Posts

  Quận Montgomery sẽ công nhận ‘Juneteenth’ theo nhiều cách và với nhiều lễ kỷ niệm, hầu hết vào Thứ Tư ngày 19 tháng Sáu

  Theo tin của quận Montgomery Quận Montgomery sẽ công nhận ‘Juneteenth’ theo nhiều cách và với nhiều lễ kỷ niệm, hầu hết vào ngày lễ chính thức: Thứ Tư, ngày…

  Michael Hayes sẽ biểu diễn các bài hát từ sân khấu Broadway và Opera trong buổi biểu diễn miễn phí tại Thư viện công cộng quận Montgomery ở Olney vào Chủ nhật, ngày 9 tháng 6 năm 2024

  Theo tin của quận Montgomery Giọng nam cao nổi tiếng Michael Hayes sẽ biểu diễn các bài hát từ sân khấu Broadway và Opera trong buổi biểu diễn miễn phí…

  Leave a Reply

  You Missed

  Quận Montgomery sẽ công nhận ‘Juneteenth’ theo nhiều cách và với nhiều lễ kỷ niệm, hầu hết vào Thứ Tư ngày 19 tháng Sáu

  Michael Hayes sẽ biểu diễn các bài hát từ sân khấu Broadway và Opera trong buổi biểu diễn miễn phí tại Thư viện công cộng quận Montgomery ở Olney vào Chủ nhật, ngày 9 tháng 6 năm 2024

  Quận Montgomery cung cấp thông tin cập nhật về thời tiết khắc nghiệt và Kêu gọi người dân tránh xa dây điện bị rơi

  Rockville’s Global Bites Fest 2024

  Quận Montgomery tổ chức buổi mở cửa cho người tìm việc vào ngày 5 tháng 6 năm 2024 tại County’s Executive Office Building

  Celebration Buddha’s Birthday at Vien An Buddhist Association