Ngày Hội Chuẩn Bị Đại Học và Học Bổng Năm 2015

Ngày Hội Chuẩn Bị Đại Học và Học Bổng sẽ được tổ chức vào ngày thứ Bảy 2 tháng 5, từ 1 giờ đến 4 giờ chiều tại Universities at Shady Grove (USG), 9630 Gudelsky Dr. ở Rockville. Ngày hội nhắm vào các học sinh các lớp 6 đến 10 và phụ huynh các em. Những người tham dự sẽ có cơ hội gặp các đại diện từ các đại học, và các cá nhân đại diện các nghề nghiệp khác nhau sẽ có mặt để cho ý kiến và trả lời các câu hỏi. Sẽ có những buổi hội thảo về nhiều vấn đề khác nhau, cũng như thông tin về những cơ hội về trợ cấp tài chánh và học bổng. Học sinh và gia đình cũng sẽ có cơ hội viếng thăm khuôn viên đại học USG. Ghi danh là cần thiết vì số chỗ có giới hạn. Xin ghi danh qua trang mạng MCPS Parent Academy hay gọi 301-279-3100.

Thêm thông tin.

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/QNSApr1415_VIET.pdf]]>

webmasterVMont

Related Posts

Quận Montgomery sẽ công nhận ‘Juneteenth’ theo nhiều cách và với nhiều lễ kỷ niệm, hầu hết vào Thứ Tư ngày 19 tháng Sáu

Theo tin của quận Montgomery Quận Montgomery sẽ công nhận ‘Juneteenth’ theo nhiều cách và với nhiều lễ kỷ niệm, hầu hết vào ngày lễ chính thức: Thứ Tư, ngày…

Michael Hayes sẽ biểu diễn các bài hát từ sân khấu Broadway và Opera trong buổi biểu diễn miễn phí tại Thư viện công cộng quận Montgomery ở Olney vào Chủ nhật, ngày 9 tháng 6 năm 2024

Theo tin của quận Montgomery Giọng nam cao nổi tiếng Michael Hayes sẽ biểu diễn các bài hát từ sân khấu Broadway và Opera trong buổi biểu diễn miễn phí…

Leave a Reply

You Missed

Quận Montgomery sẽ công nhận ‘Juneteenth’ theo nhiều cách và với nhiều lễ kỷ niệm, hầu hết vào Thứ Tư ngày 19 tháng Sáu

Michael Hayes sẽ biểu diễn các bài hát từ sân khấu Broadway và Opera trong buổi biểu diễn miễn phí tại Thư viện công cộng quận Montgomery ở Olney vào Chủ nhật, ngày 9 tháng 6 năm 2024

Quận Montgomery cung cấp thông tin cập nhật về thời tiết khắc nghiệt và Kêu gọi người dân tránh xa dây điện bị rơi

Rockville’s Global Bites Fest 2024

Quận Montgomery tổ chức buổi mở cửa cho người tìm việc vào ngày 5 tháng 6 năm 2024 tại County’s Executive Office Building

Celebration Buddha’s Birthday at Vien An Buddhist Association