Chương Trình Học Giáo Lý/Việt Ngữ cho Niên Học Mới 2015-16 của Giáo Xứ Mẹ Việt Nam

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ-VIỆT NGỮ 1. Ghi Danh Học Giáo Lý/Việt Ngữ cho Niên Học Mới 2015-16: Cho đến hôm nay vẫn còn gần một nửa số học sinh chưa ghi danh cho niên học mới (2015-16). Xin quý vị điền đầy đủ và cẩn thận đơn ghi danh, rồi nộp lại cùng với tiền học phí. Quý vị có thể gởi đơn đến văn phòng GX theo đường bưu điện hoặc trao tận tay cho Cha Chánh Xứ, thành viên BĐH, hay thư ký GX. Những phụ huynh mà con em chưa hề học GL hay VN xin lấy đơn ghi danh mới ở lối ra vào nhà thờ hoặc vào trang mạng của Giáo Xứ tải xuống và in ra. Phụ huynh có con em đã học GL hay VN trong niên khóa vừa qua, đơn ghi danh đã phát cho các em. Nếu vì lý do nào đó không có đơn các em đưa về, quý vị cũng có thể dùng đơn ghi danh mới giống như những phụ huynh mà con em chưa hề học, vì đơn ghi danh mới cũng có chỗ để điền tên các em đã học năm qua (học sinh cũ). Chúng tôi gia hạn nộp đơn đến cuối tháng Bảy, sau ngày đó để bù đắp những khó khăn do việc ghi danh trễ gây ra, xin mỗi gia đình học sinh đóng thêm 25 dollars (nếu ghi danh vào tháng 8) hay 50 dollars (nếu ghi dành vào tháng 9). 2. ĐỔI Ngày Nhập Học của Niên Học Mới Giáo Lý-Việt Ngữ 2015-16: Vì quận Montgormery không cho phép Giáo Xứ mướn trường White Oak trước ngày các trường công trong quận nhập học, nên ngày học đầu tiên của Niên Học Mới Giáo Lý – Việt Ngữsẽ là Chúa Nhật ngày 13 tháng 9, chứ không phải 30 Thông tin cụ thể liên quan đến ngày nhậphọc sẽ được thông báo vài tuần trước đó. 3. Cần Thầy Cô Giáo Lý và Việt Ngữ – Chương Trình GL-VN vẫn còn thiếu thầy cô cho niên học tới đây, anh chị em nào có thể giúp được xin liên lạc trực tiếp với Cha Chánh Xứ ở số 301 622 4895 (ext. 4)

http://www.olvn-dc.org/uploads/3/2/4/2/3242675/ns_08022015.pdf]]>

webmasterVMont

Related Posts

Michael Hayes sẽ biểu diễn các bài hát từ sân khấu Broadway và Opera trong buổi biểu diễn miễn phí tại Thư viện công cộng quận Montgomery ở Olney vào Chủ nhật, ngày 9 tháng 6 năm 2024

Theo tin của quận Montgomery Giọng nam cao nổi tiếng Michael Hayes sẽ biểu diễn các bài hát từ sân khấu Broadway và Opera trong buổi biểu diễn miễn phí…

Quận Montgomery cung cấp thông tin cập nhật về thời tiết khắc nghiệt và Kêu gọi người dân tránh xa dây điện bị rơi

Theo tin của quận Montgomery Các quan chức Quận Montgomery cung cấp thông tin cập nhật về thời tiết khắc nghiệt; Kêu gọi người dân tránh xa dây điện bị…

Leave a Reply

You Missed

Michael Hayes sẽ biểu diễn các bài hát từ sân khấu Broadway và Opera trong buổi biểu diễn miễn phí tại Thư viện công cộng quận Montgomery ở Olney vào Chủ nhật, ngày 9 tháng 6 năm 2024

Quận Montgomery cung cấp thông tin cập nhật về thời tiết khắc nghiệt và Kêu gọi người dân tránh xa dây điện bị rơi

Rockville’s Global Bites Fest 2024

Quận Montgomery tổ chức buổi mở cửa cho người tìm việc vào ngày 5 tháng 6 năm 2024 tại County’s Executive Office Building

Celebration Buddha’s Birthday at Vien An Buddhist Association

‘Roller Disco’ miễn phí tại Công viên Ridge Road Recreational Park ở Germantown Buổi tối từ 6-8 giờ tối vào thứ Sáu, ngày 17 tháng 5 năm 2024