Đêm Thắp Nến Cầu Nguyện Cho Giáo Xứ Mỹ Yên

Courtesy of Mr. Dau Thanh Van Hưởng ứng lời kêu gọi của Hội đồng giám mục VN . Trong tinh thần hiệp thông, Giáo Xứ Mẹ Việt Nam tổ chức buổi thắp nến cầu nguyện cho giáo dân giáo xứ Mỹ Yên bị chính quyèn VN bắt giữ: trước tượng đài Đức Mẹ vào tối…