Thánh Lễ Phát Tang Cho Linh Mục Đaminh Vũ Ngọc An


Theo nguồn tin của SBTN-DC

THÁNH LỄ PHÁT TANG CHO LINH MỤC ĐAMINH VŨ NGỌC AN – Chánh Xứ Giáo Xứ Mẹ Việt Nam Silver Spring, MD

http://youtu.be/p0mfSvrC4nw

Courtesy of SBTN-DCLeave a Reply