Hội Chợ Đại Học Hispanic Toàn Quốc Được Tổ Chức vào Ngày 7 tháng 11 năm 2017

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Montgomery

National Hispanic College Fair (NHCF- Hội Chợ Đại Học Hispanic) sẽ được tổ chức vào Ngày thứ Ba 7 tháng 11, 2017 tại Bohrer Park Community Center ở Gaithersburg. Sự kiện hằng năm được NHCF và MCPS hỗ trợ cho các học sinh lớp 11 và 12 là miễn phí cho các học sinh. Hội chợ có trên 50 đại học và các tổ chức dịch vụ quyết tâm cung cấp tiếp cận và cơ hội cho tất cả các học sinh. Một tiết mục bổ sung trong năm nay sẽ bao gồm một nhóm thông tin về sự sẵn sàng cho đại học và nghề nghiệp bao gồm các huấn luyện viên và cựu học sinh MCPS của Đạt Xuất Sắc và Thành Công tại Đại Học (Achieving Collegiate Excellence and Success-ACES). Các học sinh MCPS tham gia bằng cách đến dự với trường các em; chương trình này không dành cho công chúng và được tổ chức trong ngày học. Mẫu đăng ký và giấy phép cho chương trình này có thể được cung cấp bởi Phối Hợp Viên Đại Học và Nghề Nghiệp tại trường của con quý vị. Sẽ có hai sự kiện trước hội chợ mà là miễn phí và mở cửa cho công chúng về Nhận Thức về Đại Học và Nghề Nghiệp. Cả hai chương trình sẽ diễn ra bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh.  Chủ nhật, ngày 22 tháng 10 tại Thư Viện Trường Trung Học Cấp III Watkins Mill từ 11 giờ 30 sáng – 2 giờ 30 chiều  Thứ Năm, ngày 26 tháng 10 tại Thư Viện Trường Trung Học Cấp III Kennedy từ 6 giờ chiều-9 giờ tối. Để biết thêm thông tin, liên lạc với Phối Hợp Viên NHCF

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2017/10/Oct182017_VIET.pdf]]>

You May Also Like

More From Author