Hội Chợ Tết Mậu Tuất 2018 Giáo Xứ Mẹ Việt Nam

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của Giáo Xứ Mẹ Việt Nam

CHƯƠNG TRÌNH MỪNG TẾT MẬU TUẤT CỦA GIÁO XỨ + Chúa Nhật ngày 11 tháng Hai: Hội Chợ Tết trong hội trường giáo xứ từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Hội đoàn hay cá nhân nào trong Giáo Xứ muốn bán đồ tết xin gọi cho văn phòng của giáo xứ để giữ chỗ, xin đóng cho Giáo Xứ mỗi chỗ hay mỗi bàn 60 dollars, nếu bàn hay chỗ nào cần điện để hâm đồ ăn uống thì đóng 75 dollars. Còn tiền lời muốn đóng góp giúp thêm cho Giáo Xứ thì hoàn toàn tự nguyện, tùy lòng hảo tâm. Vì số chỗ/bàn giới hạn nên liên lạc sớm với thư ký của Giáo Xứ trong giờ làm việc (Hai, Ba, Năm, Sáu từ 10 giờ 30 sáng đến 3 giờ 30 chiều ở số 301 622 4895). Bàn/chỗ sẽ ưu tiên cho các ban thừa tác vụ, nhóm, hay hội đoàn trong Giáo Xứ trước khi cho các cá nhân thành viên. Theo đòi hỏi của Tổng Giáo Phận về việc sử dụng cơ sở của Giáo Xứ, xin những ai bán đồ ăn hết sức bảo đảm luật vệ sinh cũng như luật an toàn. Cũng xin lưu ý để thuận tiện giao thông vào Chúa Nhật 11 tháng Hai giờ các thánh lễ có thay đổi: lễ nhất 7:15 thay vì 7:30, lễ nhì 9:15 thay vì 9 giờ, và lễ ba 11:15 thay vì 11 giờ

http://www.olvn-dc.org/uploads/3/4/5/4/34540628/ns_01_28_18.pdf]]>

You May Also Like

More From Author