Hạn chót nộp đơn cho cuộc thi Logo của Ủy ban Phụ nữ quận Montgomery là ngày 1 tháng 9 năm 2020


Theo tin của quận Montgomery

Hạn chót nộp đơn cho cuộc thi Logo của Ủy ban Phụ nữ quận Montgomery là ngày 1 tháng 9 năm 2020


Ủy ban Phụ nữ công bố Cuộc thi Logo

Để phát hành ngay lập tức: Thứ Tư, ngày 29 tháng 7 năm 2020

Ủy ban Phụ nữ Quận Montgomery mời cư dân tham gia vào cuộc thi Tạo ra Logo mới của chúng tôi .

Ủy ban đang tìm kiếm một logo mới mang lại tiếng nói cho công việc của Ủy ban, đó là cải thiện và trao quyền cho cuộc sống của phụ nữ và trẻ em gái ở Hạt Montgomery thông qua giáo dục, tiếp cận và vận động. Nhằm mục đích hỗ trợ phụ nữ và tập trung vào một loạt các vấn đề về quyền của phụ nữ, logo mới sẽ chuyên nghiệp, lôi cuốn, đầy màu sắc và truyền cảm hứng.

Đệ trình được chấp nhận cho đến ngày 1 tháng 9 và được giới hạn một người cho mỗi người. Logo chiến thắng dự kiến ​​sẽ được công bố vào ngày 1 tháng Mười.

Cuộc thi dành cho tất cả cư dân Quận. Trẻ em được khuyến khích vào. Bài dự thi được gửi bởi bất kỳ ai dưới 18 tuổi phải có sự cho phép bằng văn bản của người giám hộ hợp pháp và là tác phẩm của chính trẻ vị thành niên. Các mục nhập trở thành tài sản của Ủy ban Phụ nữ Quận Montgomery và có thể được sử dụng cho mục đích công khai.

Để biết thông tin chi tiết về quy trình nhập cảnh, hãy truy cập Cuộc thi Logo của Ủy ban Phụ nữ năm 2020 . Để biết thêm thông tin, hãy gọi 240-777-8300, email, cfwinfo@montermoerycountymd.gov hoặc truy cập trang web của Ủy ban . Mặc dù hình thức nhập cảnh được gửi bằng Google Docs được ưu tiên, nhưng có thể, bằng cách sử dụng hướng dẫn trên trang web của ủy ban, được gửi qua email đến cfwinfo@montermoerycountymd.gov .

Để cập nhật COVID-19 mới nhất, hãy truy cập trang web COVID-19 của Quận cũng như bảng điều khiển dữ liệu của Quận hoặc theo dõi Quận Montgomery trên Facebook @MontermoeryCountyInfo và Twitter @MontermoeryCountyMD .

# # #

ID phát hành: 20-412
Phương tiện liên lạc: Judy Stiles 240-463-2442


Registration is Open for Montgomery County Recreation Outdoor Summer Programs

For Immediate Release: Thursday, July 23, 2020

Montgomery County Recreation is offering outdoor programs and classes to promote active and healthy lifestyles this summer. Registration is now open for the outdoor programs, which begin Aug. 1.

Programs and activities are tailored to a variety of interests, skill levels and ages. Outdoor summer programs include sports, dance, exercise and wellness.

To view available programs, visit www.mocorec.com.

Questions can be emailed to recreation.customerservice@montgomerycountymd.gov.

For the most up-to-date information on Montgomery County Recreation, follow us on Twitter @MoCoRec or Facebook at @montgomerycountyrecreation.

# # #

Put the “count” in Montgomery County! Be sure to complete the Census online, by phone, or by mail. It’s safe, confidential, easy, and important. #2020Census #EveryoneCountsMCMD

For the latest Reopening Montgomery updates, visit the County’s website and follow Montgomery County on Facebook @MontgomeryCountyInfo and Twitter @MontgomeryCountyMD.

Release ID: 20-397
Media Contact: Carmen Berrios Martinez 240-328-4049https://www2.montgomerycountymd.gov/mcgportalapps/Press_Detail.aspx?Item_ID=25620

 • webmasterVMont

  Related Posts

  Sở Cảnh sát Quận Montgomery cung cấp miễn phí các bản nâng cấp phần mềm chống trộm với Xe Hyundai trong ba ngày: Thứ Năm ngày 9 , Thứ Sáu ngày 10 và Thứ Bảy ngày 11 tháng 5 năm 2024

  Theo tin của quận Montgomery Thứ Năm ngày 9 tháng 5 năm 2024 và Thứ Sáu ngày 10 tháng 5 năm 2024 từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều…

  Bỏ phiếu sớm cho Cuộc bầu cử sơ bộ Tổng thống Hoa Kỳ năm 2024 từ Thứ Năm ngày 2 tháng 5 năm 2024, đến Thứ Năm ngày 9 tháng 5 năm 2024

  Theo tin của quận Montgomery Trung tâm Bỏ phiếu Sớm cho Cuộc Tổng tuyển cử Sơ bộ và Tổng thống năm 2024 https://www.montgomerycountymd.gov/Elections/EarlyVoting/EarlyVotingCenters.html Việc bỏ phiếu sớm cho Cuộc bầu…

  You Missed

  Celebration Buddha’s Birthday at Vien An Buddhist Association

  ‘Roller Disco’ miễn phí tại Công viên Ridge Road Recreational Park ở Germantown Buổi tối từ 6-8 giờ tối vào thứ Sáu, ngày 17 tháng 5 năm 2024

  Sở Cảnh sát Quận Montgomery cung cấp miễn phí các bản nâng cấp phần mềm chống trộm với Xe Hyundai trong ba ngày: Thứ Năm ngày 9 , Thứ Sáu ngày 10 và Thứ Bảy ngày 11 tháng 5 năm 2024

  Bỏ phiếu sớm cho Cuộc bầu cử sơ bộ Tổng thống Hoa Kỳ năm 2024 từ Thứ Năm ngày 2 tháng 5 năm 2024, đến Thứ Năm ngày 9 tháng 5 năm 2024

  Thứ Ba ngày 23 tháng 4 là hạn chót Ghi Danh cho Cuộc bầu cử sơ bộ năm 2024 trong tiểu bang Maryland

  • By adminVM
  • April 23, 2024
  • 9 views

  Black April Commemoration 2024 by Youth Ministry Of Our Lady of Vietnam Catholic Church

  • By adminVM
  • April 17, 2024
  • 7 views