Phân phối Thực phẩm Drive-Thru tại trường Montgomery Village Middle School từ 10 giờ sáng cho đến 11 giờ sáng vào Mỗi Sáng Ngày thứ Bảy trong năm 2021.


Theo tin của quận Montgomery

Phân phối Thực phẩm Drive-Thru tại trường Montgomery Village Middle School từ 10 giờ sáng cho đến 11 giờ sáng vào Mỗi Sáng Ngày thứ Bảy trong năm 2021.

WHAT: Produce Distribution
WHEN: Every first and third Saturday in July 2021 from 10 am – 11:30 pm
WHERE: Montgomery Village Middle School, 19300 Wakins Mill Road, Montgomery Village, MD 20886
Phân phối Thực phẩm cho lái xe Drive-Thru hay đi bộ tại Watkins Mill High School từ 10 sáng đến 11 giờ sáng vào thứ Bảy, ngày 14 tháng 7 năm 2021.
WHAT: FREE FRESH PRODUCE, POULTRY, AND BAKERY IN PARTNERSHIP WITH 480 CLUB. THE WALKINS MILL HIGH SCHOOL WELLNESS CENTER ARE PROVIDING.
WHEN: SATURDAY 2021 from 10 AM to 11 PM
WHERE: 19300 Wakins Mill Road, Montgomery Village, MD 20886
 • webmasterVMont

  Related Posts

  Michael Hayes sẽ biểu diễn các bài hát từ sân khấu Broadway và Opera trong buổi biểu diễn miễn phí tại Thư viện công cộng quận Montgomery ở Olney vào Chủ nhật, ngày 9 tháng 6 năm 2024

  Theo tin của quận Montgomery Giọng nam cao nổi tiếng Michael Hayes sẽ biểu diễn các bài hát từ sân khấu Broadway và Opera trong buổi biểu diễn miễn phí…

  Quận Montgomery cung cấp thông tin cập nhật về thời tiết khắc nghiệt và Kêu gọi người dân tránh xa dây điện bị rơi

  Theo tin của quận Montgomery Các quan chức Quận Montgomery cung cấp thông tin cập nhật về thời tiết khắc nghiệt; Kêu gọi người dân tránh xa dây điện bị…

  You Missed

  Michael Hayes sẽ biểu diễn các bài hát từ sân khấu Broadway và Opera trong buổi biểu diễn miễn phí tại Thư viện công cộng quận Montgomery ở Olney vào Chủ nhật, ngày 9 tháng 6 năm 2024

  Quận Montgomery cung cấp thông tin cập nhật về thời tiết khắc nghiệt và Kêu gọi người dân tránh xa dây điện bị rơi

  Rockville’s Global Bites Fest 2024

  Quận Montgomery tổ chức buổi mở cửa cho người tìm việc vào ngày 5 tháng 6 năm 2024 tại County’s Executive Office Building

  Celebration Buddha’s Birthday at Vien An Buddhist Association

  ‘Roller Disco’ miễn phí tại Công viên Ridge Road Recreational Park ở Germantown Buổi tối từ 6-8 giờ tối vào thứ Sáu, ngày 17 tháng 5 năm 2024