VITA đang lấy hẹn khai thuế ảo MIỄN PHÍ cho cư dân Quận Montgomery trong tiểu bang Maryland có thu nhập hộ gia đình từ $ 58,000 $ 58,000 trở xuống


Theo tin của quận Montgomery

ĐỊA ĐIỂM DÀNH CHO CÁC CUỘC HẸN TRỰC TIẾP
CASA
14645 Rothgeb Drive, Rockville
Có thể đặt hẹn từ nay cho đến GIỮA THÁNG 4
Thứ sáu, 9 giờ sáng – 3 giờ chiều, và một số ngày thứ bảy Điện thoại: 240-491-5747
Email: lprockvilletaxes@wearecasa.org
Để biết thêm thông n, vui lòng truy cập (vào xem) www.wearecasa.org/impuestos-maryland
• Đồng thời có thể đặt hẹn trực tuyến
• Các cuộc hẹn bổ sung có thể thể ến hành tại văn phòng Langley Park
TRUNG TÂM VĂN HÓA & PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG CỘNG ĐỒNG NÓI TIẾNG TRUNG HOA (CHINESE CULTURE & COMMUNITY SERVICE CENTER)
9318 Gaither Road, Suite 215, Gaithersburg CóthểđặthẹntừnaychođếnNGÀY9THÁNG4
Thứ bảy, 9:30 giờ sáng – 12:00 giờ trưa
Điện thoại: 301-820-7200 số máy nội bộ: 8114 hoặc 8118
CHƯƠNG TRÌNH TRỢ GIÚP THUẾ CHO NGƯỜI CAO NIÊN AARP/AMERICORPS SENIORS
Hiện có lịch cho các cuộc hẹn từ ngày 14 tháng 2 đến ngày 18 tháng 4 tại nhiều địa điểm khác nhau trong Quận Montgomery
Để biết thêm thông n, vui lòng truy cập (vào xem) www.montgomerycountymd.gov/taxaide
Hãy gọi số 240-777-2577 để đặt hẹn
TRUNG TÂM LIÊN CỘNG ĐỒNG BÌNH ĐẲNG (CROSS COMMUNITY – THE EQUITY CENTER)
701 Russell Avenue, Gaithersburg
Thứ hai, 2 giờ chiều – 6 giờ chiều Thứtưvàthứsáu,10giờsáng-1giờchiều
Thứ bảy 1 giờ chiều – 6 giờ chiều

DANH SÁCH GIẤY TỜ QUÝ VỊ CẦN MANG ĐẾN CUỘC HẸN
Quý vị phải mang các giấy tờ sau đây đến cuộc hẹn:
✓ Thẻ Căn cước có hiệu lực do chính quyền cấp (KHÔNG PHẢI
BẢN SAO)
✓ Thẻ An sinh Xã hội hoặc thông báo Mã số Thuế Cá nhân
✓ (ITIN) cho mọi người trong gia đình của quý vị (KHÔNG PHẢI
BẢN SAO)
✓ Hồ sơ khai thuế 2020 (nếu có)
✓ Tất cả chứng từ khai thuế: W2, 1098-T, 1099-MISC, 1099-K và
giấy tờ khác
✓ iên quan đến thu nhập của quý vị
✓ Nếu khai thuế chung, vợ/chồng của quý vị phải có mặt trong
cuộc hẹn. Nếu khai thuế
✓ riêng, quý vị phải mang theo thẻ An sinh Xã hội của vợ/chồng
✓ Số (SSN) và tên vợ/chồng của quý vị phải giống như in trên
thẻ An sinh Xã hội
✓ Bản tường trình chi phí chăm sóc con cái hàng năm do nhà
cung cấp dịch vụ liệt kê, kèm theo ID thuế của họ (Số An sinh
Xã hội (SSN) hoặc Mã số Thuế của Chủ nhân (EIN))
✓ Thông tin bảo hiểm y tế từ người chủ của quý vị, Đạo luật
Chăm sóc Sức khỏe Giá phải chăng (ACA), Bảo hiểm Y tế
Medicaid, Bảo hiểm Y tế Medicare và/hoặc mẫu đơn 1095-A,
B hoặc C
Nếu quý vị muốn nhận được tiền hoàn thuế thông qua chuyển
khoản trực tiếp, vui lòng cung cấp bằng chứng về trương mục (tài
khoản) ngân hàng của quý vị, bao gồm số định tuyến (rounting
number), hoặc hỏi chúng tôi về “Bank On!”

Chương trình Hỗ trợ Thuế Thu nhập Tình nguyện của Cơ quan Hành động Cộng đồng (The Community Action Agency’s Volunteer Income Tax Assistance – VITA) đang lên lịch hẹn thuế ảo MIỄN PHÍ cho cư dân Quận có thu nhập hộ gia đình từ $ 58,000 trở xuống. Vui lòng gọi 240-777-1123 hoặc truy cập http://ow.ly/pI8C50Hy7rN để tạo ứng dụng của bạn. hôm nay!

Hãy đề phòng các hành vi GIAN LẬN và TRỘM CẮP DANH


Nhận tất cả các khoản tín dụng thuế của bạn!
tin mới nhất
CẬP NHẬT QUAN TRỌNG

Các cuộc hẹn trực tiếp và ảo cho chương trình VITA Hành động vì Cộng đồng hiện đã đầy. Các cuộc hẹn cho các loại thuế năm trước (2018, 2019, 2020 và 2021) sẽ bắt đầu vào giữa tháng 5. Các cuộc hẹn sẽ có sẵn cho cư dân Quận Montgomery có thu nhập hộ gia đình từ $ 58,000 trở xuống. Vui lòng kiểm tra lại sớm để biết thêm thông tin.

Tìm hiểu về Tín dụng thuế
(EITC và WFIS)
Nếu bạn kiếm được ít hơn 58.000 đô la vào năm 2021, bạn có thể đủ điều kiện nhận Tín dụng thuế thu nhập kiếm được của liên bang, Maryland và Montgomery. EITC liên bang tối đa là $ 6,728! Nếu bạn nộp bằng ITIN, bạn có thể đủ điều kiện cho Maryland EITC, và ở Quận Montgomery, cho Phần bổ sung Thu nhập cho Gia đình Lao động.

Tìm trợ giúp về thuế miễn phí
Đừng trả các khoản phí đắt đỏ
để hoàn thành các khoản thuế của bạn.
Hãy đến gặp các đối tác thuế được IRS chứng nhận
, hoặc sử dụng
phần mềm miễn phí để yêu cầu TẤT CẢ số
tiền của bạn!

Công cụ giáo dục tài chính
Nhận tiền hoàn lại NHANH CHÓNG bằng cách
mở một
tài khoản ngân hàng miễn phí hoặc chi phí thấp. TIẾT KIỆM một số
tiền hoàn lại của bạn bằng
Trái phiếu Tiết kiệm của Hoa Kỳ. TÌM HIỂU
về giáo dục tài chính
và các nguồn lực của người tiêu dùng.


The Community Action Agency’s Volunteer Income Tax Assistance (VITA) program is scheduling FREE virtual tax appointments for County residents with household incomes of $58,000 or less. Please call 240-777-1123 or visit http://ow.ly/pI8C50Hy7rN to make your appt. today!

Learn About Tax Credits
(EITC and WFIS)
If you earned less than $58,000 in 2021, you may qualify for the federal, Maryland, and Montgomery Earned Income Tax Credit. The maximum federal EITC is $6,728! If you file with an ITIN, you may qualify for the Maryland EITC, and in Montgomery County, for the Working Families Income Supplement.

Find Free Tax Help
Don’t pay expensive fees
to get your taxes done.
Go to IRS-certified tax
partners, or use free
software to claim ALL of
your money!

Financial Education Tools
Get your refund FAST by
opening a free or low-cost
bank account. SAVE some
of your refund with U.S.
Savings Bonds. LEARN
about financial education
and consumer resources.


 • webmasterVMont

  Related Posts

  Celebration Buddha’s Birthday at Vien An Buddhist Association

  Theo nguồn tin trên trang mạng của Vien An Buddhist Association Mùa Phật Đản-PL 2568-DL 2024 tại Viên Ân Tự Đại Lễ Phật Đản – PL2568 – DL 2024 Kính…

  ‘Roller Disco’ miễn phí tại Công viên Ridge Road Recreational Park ở Germantown Buổi tối từ 6-8 giờ tối vào thứ Sáu, ngày 17 tháng 5 năm 2024

  Theo tin của quận Montgomery Buổi tối ‘Roller Disco’ tại Công viên Ridge Road ở Germantown vào thứ Sáu, ngày 17 tháng 5, sẽ là sự kiện miễn phí dành…

  You Missed

  Celebration Buddha’s Birthday at Vien An Buddhist Association

  ‘Roller Disco’ miễn phí tại Công viên Ridge Road Recreational Park ở Germantown Buổi tối từ 6-8 giờ tối vào thứ Sáu, ngày 17 tháng 5 năm 2024

  Sở Cảnh sát Quận Montgomery cung cấp miễn phí các bản nâng cấp phần mềm chống trộm với Xe Hyundai trong ba ngày: Thứ Năm ngày 9 , Thứ Sáu ngày 10 và Thứ Bảy ngày 11 tháng 5 năm 2024

  Bỏ phiếu sớm cho Cuộc bầu cử sơ bộ Tổng thống Hoa Kỳ năm 2024 từ Thứ Năm ngày 2 tháng 5 năm 2024, đến Thứ Năm ngày 9 tháng 5 năm 2024

  Thứ Ba ngày 23 tháng 4 là hạn chót Ghi Danh cho Cuộc bầu cử sơ bộ năm 2024 trong tiểu bang Maryland

  • By adminVM
  • April 23, 2024
  • 4 views

  Black April Commemoration 2024 by Youth Ministry Of Our Lady of Vietnam Catholic Church

  • By adminVM
  • April 17, 2024
  • 3 views