Phân phối thực phẩm miễn phí tại nhà thờ Gaithersburg Church of the Nazaren từ 2 giờ chiều đến 3 giờ chiều thứ Ba Ngày 20 tháng 12 năm 2022


Theo tin của quận MontgomeryPhân phối thực phẩm miễn phí tại nhà thờ Gaithersburg Church of the Nazaren
THỨ BA, NGÀY 20 THÁNG 12 NĂM 2022, 2 – 3 GIỜ CHIỀU
Cho đến khi hết

Địa chỉ: Nhà thờ Gaithersburg Church of the Nazarene, 8921 Warfield Road Gaithersburg, MD 20882
Tuổi tác: Người lớn, người cao niên, gia đình
Khu vực: Upcounty
Giá cả: MIỄN PHÍ
Liên kết: www.montermoerycountymd.gov

WHAT: The UpCounty Hub Food Distribution
WHEN: TUESDAY, DECEMBER 20, 2022 from 2 PM to 3 PM
WHERE: Church of Nazarene, 8921 Warfield Rd, Gaithersburg, MD 20882

While supplies last

Age Kids, Teens, Adult, Seniors, Family
Area Upcounty
Contact Name The UpCounty Hub
Contact Phone 240-912-1077
Contact Email info@theupcountyhub.org
Cost Free
Link www.theupcountyhub.org


You May Also Like

More From Author