Thành phố Rockville của quận Montgomery tổ chức Đón Tết Nguyên Đán 2023 vào Thứ bảy ngày 28 tháng 1 năm 2023


Theo tin thành phố Rockville của quận Montgomery

Lễ hội Tết Nguyên Đán đầu tiên ở thành phố Rockville từ 10 giờ sáng đến 1 giờ chiều vào Thứ bảy ngày 28 tháng 1 năm 2023

WHAT: Lunar New Year

WHEN: SATURDAY, JANUARY 28, 2023 from 10 AM to 1 PM

WHERE: Thomas S. Wootton High School, 2100 Wootton Pkwy, Rockville, MD 20850

LUNAR NEW YEAR
The City of Rockville celebrates Lunar New Year by offering a free event that celebrates Rockville’s Asian cultures with performances, to-go activities and snacks. Organized in partnership with Rockville’s Asian Pacific American Task Force, the Lunar New Year celebration is a source of pride for the city’s Asian community and an educational opportunity for neighbors to learn about Asian culture.

Event Information
Saturday, January 28, 2023
10 a.m.-1 p.m.; Performances begin at 11 a.m.
Thomas S. Wootton High School
2100 Wootton Pkwy, Rockville, MD 20850

Still have questions? Contact:

SPECIAL EVENTS
phone: 240-314-8620
email: specialevents@rockvillemd.gov
address: 111 Maryland Ave. Rockville, MD 20850
hours: Monday – Friday from 8:30 a.m. to 5 p.m.

Community Group Participation
The Lunar New Year Celebration offers tabling options for non-profit, 501(c) organizations. Tables are free, but must be reserved by Friday, January 16, 2023.


TẾT NGUYÊN ĐÁN

Thành phố Rockville chào mừng Tết Nguyên đán bằng cách tổ chức một buổi sinh hoạt miễn phí nhằm tôn vinh các nền văn hóa châu Á của Rockville với các buổi biểu diễn, hoạt động mang đi và đồ ăn nhẹ. Được tổ chức với sự hợp tác của Lực lượng Đặc nhiệm Người Mỹ gốc Châu Á Thái Bình Dương của Rockville, lễ đón Tết Nguyên đán là nguồn tự hào cho cộng đồng người Châu Á của thành phố và là cơ hội giáo dục cho những người hàng xóm tìm hiểu về văn hóa Châu Á.

Thứ bảy, ngày 28 tháng 1 năm 2023
từ 10 giờ sáng đến 1 giờ chiều; Buổi biểu diễn bắt đầu lúc 11 giờ sáng.
Trường trung học Thomas S. Wootton
2100 Wootton Pkwy, Rockville, MD 20850


https://www.rockvillemd.gov/730/Lunar-New-Year


You May Also Like

More From Author