Rockville Town Square lần Đầu Tiên tổ chức Đón Tết Nguyên Đán 2023 Lunar New Year Festival


Theo tin Rockville Town Square trong thành phố Rockville trong quận Montgomery

Lễ hội Tết Nguyên đán ĐẦU TIÊN tại Rockville Town Square’s : Năm Con thỏ.
Rockville Town Square tổ chức Đón Tết Nguyên Đán 2023 vào Chúa Nhật ngày 29 tháng 1 năm 2023
Tham gia với chúng tôi vào ngày 29 tháng 1 từ 1-3 giờ chiều

Sự kiện thân thiện với gia đình miễn phí
Biểu diễn & nhà cung cấp địa phương
Niềm vui cho TẤT CẢ
Tặng phong bì màu đỏ
Biểu diễn:

UMD FCA’s – Ooo Baes
Múa lân – Tai Yim Kung Fu Schools
Biểu diễn Kung Fu – Trung tâm Văn hóa Kung Fu Truyền thống (Shaolin Traditional Kung Fu Culture Center)
Tiếng trống, Hoàng tử thứ ba và Vũ điệu thổ dân Formosa – Viện Văn hóa & Nghệ thuật Trung Quốc (Chinese Cultural & Arts Institue)
Yoyo (Diabolo) – Tập đoàn các thành phố chị em Rockville (– Rockville Sister Cities Corporation)
Hoạt động miễn phí:

Lều chào mừng
Nghệ thuật & Thủ công
Trò chơi
Hammer & Stain ($) xin ghi danh trước

29.01.2023 (1pm)- Khai mạc Studio

29.01.2023 (2pm)- Family Friendly Pick Your Project

Đồ ăn/Nước uống:

Chợ Dawsons Market

Side panels


Rockville Town Square’s FIRST Lunar New Year Festival: Year of the Rabbit.

Join us on January 29th from 1-3pm

Free family-friendly event
Local performances & vendors
Fun for ALL
Red Envelope Give Aways
Performances:

UMD FCA’s – Ooo Baes
Lion Dancers – Tai Yim Kung Fu Schools
Kung Fu Demonstration – Shaolin Traditional Kung Fu Culture Center
Drumming, Third Prince, and Formosa Aboriginal Dance – Chinese Cultural & Arts Institue
Yoyo (Diabolo) – Rockville Sister Cities Corporation
Free Activities:

Welcome Tent
Arts & Crafts
Games
Hammer & Stain ($) sign up in advance

01.29.2023 (1pm)- Open Studio

01.29.2023 (2pm)- Family Friendly Pick Your Project

Food/ Beverages:

Dawsons MarketEvents & News

You May Also Like

More From Author