Xe Buýt Ride On Tung Ra Chương Trình Thẻ SmarTrip Mới Cho Thanh Thiếu Niên

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của MCPS Xe Buýt Ride On Tung Ra Chương Trình Mới Thẻ SmarTrip Thanh Thiếu Niên Xe Ride On đang chuyển sang hệ thống mới SmarTrip Thanh Thiếu Niên. Phiếu đi xe hàng tháng Youth Cruiser đã hết hạn trong tháng Hai và các học sinh nay phải dùng thẻ Youth Cruiser SmarTrip mới để lấy các vé hằng tháng và mùa hè. Giữa Ngày 1 tháng 3 và ngày 30 tháng 6, các Cư Dân Quận Montgomery, 18 tuổi và nhỏ hơn, vẫn có thể đưa thẻ học sinh của các em hay thẻ Youth Cruiser SmarTrip từ 2 giờ chiều đến 7 giờ tối để đi xe miễn phí. Vào những lúc khác, các trẻ em phải trả bằng thẻ Youth Cruiser SmarTrip hay bằng tiền mặt. Quý vị có thể mua Thẻ Youth Cruiser SmarTrip tại các địa điểm sau đây: TRiPS Store, 8413 Ramsey Avenue, Silver Spring, 240-773-8747 TRiPS Store, 17 Wisconsin Circle, Friendship Heights, 240-773-8747 Treasury Division, 255 Rockville Pike, Suite L-15, Rockville, 240-777-8930 Để biết thêm thông tin, xin tiếp xúc với Hệ Thống Ride On Transit tại 240-777- 5870, hay xem trang Facebook và Twitter.

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/QNSMarc6VIET.pdf

]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours