Lớp Học Ngày Thứ Bảy Giúp Học Sinh Thành Công

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của MCPS

Học Viện George B. Thomas, Sr. khởi động mùa Lớp Học Ngày Thứ Bảy cho năm học 2014-2015 vào ngày 20 Tháng 9. Lớp Học Ngày Thứ Bảy là một chương trình kèm học và cố vấn mà cung cấp thêm ngày học và giúp các học sinh MCPS trau dồi sự thành thạo các môn học giáo khoa chính. Các học sinh cần được trợ giúp thêm về học tập có thể tham dự các buổi học tại một trong 12 địa điểm trong khắp quận Montgomery. Các lớp sẽ bắt đầu vào ngày 20 Tháng 9, và kết thúc vào ngày 2 tháng 5. Ghi danh là $30 cho các học sinh nào nhận các Bữa Ăn Miễn và Giảm Phí (FARMS) và $50 cho các học sinh không nhận FARMS. George B. Thomas, Sr. Learning Academy

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/QNsSept162014copyforlanguagesVIETNAMESE.pdf]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours