Danh Sách Liên Danh Ứng Cử Vào Hội Đồng Đại Diện Nhiệm Kỳ 2016-2018 – ** Công bố lần thứ 1

Theo nguồn tin của Ủy Ban Bầu Cử Cộng Đồng

Thông Báo Ủy Ban Bầu Cử Cộng Đồng Nhiệm Kỳ 2016-2018 Danh Sách Liên Danh Ứng Cử Vào Hội Đồng Đại Diện Nhiệm Kỳ 2016-2018 A.- Virginia 1 Nguyễn Thị Hồng Thu Oakton, VA 22124 Nguyễn Thị Kim Liên Oakton, VA 22124 Trần Dư Thu Oakton, VA 22124 2 Hoàng Việt Dũng Burke, VA 22015 Dương Ngọc Hoán Annandale, VA 22003 Trần Đại Bản Clifton, VA 20124 3 Nguyễn Thị Kayle Fairfax,VA 22302 Nguyễn Thị Bạch Tuyết Fairfax,VA 22302 Pham Thị Thảo Fairfax,VA 22302 4 Phó Hòa Springfield, VA 22150 Lê Thanh Yến Herndon, VA 22171 Nguyễn Thanh Sơn Herndon, VA 22171 5 Đèo Văn Sách Fairfax, VA 22031 Hà văn Sang Alexandria, VA 22310 Lapha Havan Centreville, 20121 6 Nguyễn Kim Tước Falls Church, VA 22042 Nguyễn Nhật Nam Alexandria, VA 22306 Lê Minh Hà Alexandria, VA 22306 7 Trinh Hương Lan Fairfax,VA 22302 Nguyễn Hữu Đức Fairfax,VA 22302 Nguyễn Tuấn Andy Fairfax,VA 22302 8 Trần Tuyết Ngọc Springfield, VA 22151 Yến Haddad Gainesville, VA 20155 Phạm Thị Ngọc Hạnh Fairfax, VA 22033 9 Trịnh Phước Chí Fairfax, VA 22032 Trịnh Ngô Hương Fairfax, VA 22032 Trịnh Phước Lộc Fairfax, VA 22032 10 Dương Thị Đạt Falls Church, VA 22041 Bác Sĩ Đặng Phương Thảo Springfield, VA 22150 Đặng Ngọc Tú Burke, VA 22015 11 Đổ Thị Anh Tú Annandale, 22003 Đặng Thùy Mai Springfield, VA 22157 Vương Văn Fairfax, VA 22033 12 Trung Tá (Ret.) Nguyễn Anh Tuấn Annandale, VA 22003 Trấn Kelly Clifton, VA 20124 Huỳnh Tam McLean, VA 22102 13 Ngô Thị Tựu (Nguyên Thủy) Annandale, VA 22003 Nguyễn M. Hương Manassas, VA 20110 Huỳnh Thị Mỹ Hạnh Falls Church, VA 22042 14 Day, Nguyễn Bích Duyên Falls Church, VA 22041 Nguyễn Thanh Mai Falls Church, VA 22041 Nguyễn Phong, MD Annaandale, VA 22005 15 Huỳnh Quốc Dũng Springfield, VA 22152 Lê Công Springfield, VA 22150 Nguyễn Thị Huê Fairfax, VA 22032 16 Nancy Nguyễn Fairfax Station, VA 22039 Huỳnh Ngọc Tình Springfield, VA 22151 Nguyễn Văn Mùi Arlington, VA 22203 17 Thomas Nguyễn Annandale, VA 22003 Daniel Đỗ Annandale, VA 22003 Lâm Bích Thuận Springfield, VA 22150 18 Annie Nguyễn Annadale, VA 22003 Nguyễn Khắc Huy Centreville, VA 20121 Nguyễn Bạch Yến Bristow, VA 20136 19 Nguyễn Anh Vinh Annandale, VA 22003 Phạm T. Truân Great Falls, 22066 Nguyễn K, Khánh Hưng Centreville, VA 20121 20 Lê T. Liêm Annandale, VA 22003 Nguyễn Tiến Roundhill, VA 20141 Nguyễn Ngọc Loan Centreville, VA 20121 21 Kim Chuc Faifax, VA 22033 Natasha Huỳnh Alexandria, VA 22310 Nguyễn K. Hung Fairfax, VA 22030 22 Caroline Phan Manassas, VA 20110 Phạm Thị Liểu Annandale, VA 22003 Đặng Ngọc Thanh Falls Church, VA 22044 23 Billy Khương Annandale, VA 22003 Tracy Châu Alexandria, VA 22310 Thắng Nguyễn Fairfax, VA 22031 24 Nhi Bright Fairfax, VA 22032 Liên Hoài Nguyễn Annandale, VA 22003 Amy Tuyên Lê Alexandria, VA 22309 25 Hung Duong Fairfax, VA 22033 Tommy Nguyễn Chantilly, VA 20152 Tiến Trần Springfield, VA 22150 26 Thu A Nguyễn Centreville, VA 20121 Thuy Dương Thị Nguyễn Centreville, VA 20121 Phương Huỳnh Annandale, VA 22003 27 Tracy Thuy Hoang Falls Church, VA 22042 Trần Dinh Dang Vienna, VA 22182 Diem Tran Springfield, VA 22150 28 Nguyễn Bảo Lộc Fairfax, VA 22030 Nguyễn Hạnh Fairfax, VA 22030 Nguyễn Hòa Fairfax, VA 22030 29 Nguyễn Thị Minh Thúy Manassas, VA 20109 Nguyễn Tuyết Trang Alaxendria, VA 22309 Nguyễn Thanh Thanh Manassas, VA 20109 Tổng cộng Virginia: 29 Liên danh B.- Maryland 1 Anna Linh Phạm Olney, MD 20832 Peter Dương Vũ Olney, MD 20832 Thuy Le Olney, MD 20832 2 Phạm Văn Bảy Parkville, MD 21234 Phan Quốc Bình Silver Spring, MD 20904 Hồng T. Huỳnh Bowie, MD 20715 3 Phạm Quốc Khánh Silver Spring, MD 20901 Phạm V. Thiên Bowie, MD 20715 Trần Duy Lan Parkville, MD 21234 4 Khải Tú Potomac, MD 20854 Nguyễn Xuân Lan Germantown, MD 20876 Hung Sau Luong Germantown, MD 20876 5 Long Van Nguyễn Silver Spring, MD 20906 Thu Van Dang Bethesda, MD 20814 Lien Thi Pham Dang Bethesda, MD 20814 6 Lan Bach Dao Nguyen Silver Spring, MD 20906 Kim Thanh Akkarach Silver Spring, MD 20906 Julie Nguyễn Germaneown, MD 20874 7 Hugh Bảo Huỳnh Silver Spring, MD 20901 Kevin Pham Parkville, MD 21231 Tư Công Hà Gaithersburg, MD 20878 8 B.S Tựu Đình Vũ Adelphi, MD 20783 Minh Thao T. Ha Gaithersburg, MD 20878 Linh Nhat Phan Tran Silver Spring, MD 20902 9 Lầu Q. Nguyễn Baltimore, MD 21230 Tuệ T. Phạm Silver Spring, MD 20910 Liên T. Võ Silver Spring, MD 20904 10 Hoa Viet Mai Silver Sppring, MD 20903 Văn Hồng Hương Silver Sppring, MD 20904 Trinh Trong Hiến Germantown, MD 20876 11 Trực Đăng Germantown, MD 20874 Sam Doan Đang Bethesda, MD 20814 Tiêu Anh Đang Rockville, MD 20850 12 Jennifer Lê Silver Spring, MD 20906 Sonny Lê Silver Spring, MD 20906 Thanh Văn Lê Silver Spring, MD 20906 13 Vivian Dang Beltsville, MD 20705 Jessica Phan Baltimore, MD 21201 Anna Nguyễn Baltimore, MD 21229 Tổng cộng Maryland: 13 Liên danh C.- Washington, D.C 1 Minh Nguyệt Khoram Washington, D.C 20015 Dao Ngoc Le Washington, D.C 20008 Thuy Diem Phuong Washington, D.C 20015 2 Xanh Thị Đặng Washington, D.C 20009 Vân Thị Phạm Washington, D.C 20010 Lê Thị Lê Washington, D.C 20010 Tổng cộng Washington, D.C : 2 Liên danh Tổng cộng: Virginia & Maryland & D.C: 44 Liên Danh TM. Ủy Ban Bầu Cử Bùi Mạnh Hùng

CongDongLetterHeadLogo

]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours