Giáo Xứ Mẹ Việt Nam Mừng Ngày Hiền Mẫu

Ngày 13 tháng 5 năm 2012 là ngày đất nước Hoa Kỳ mừng và ghi ơn “Mẹ,” Giáo xứ cũng xin chúc mừng tất cả những người mẹ trong Giáo xứ và cầu xin Mẹ Maria là người Mẹ của tất cả chúng ta cầu bầu cùng Chúa cho các người mẹ được dư đầy ơn Chúa, luôn được bình an, khỏe mạnh và hạnh phúc bên đoàn con cái, cháu chắt.


Leave a Reply