Phóng Sự Hình Ảnh & Video Clip Cờ Việt Cộng Treo trong Thành Phố Rockville ở Tiểu Bang Maryland ngày 17 tháng 6 năm 2017

Theo nguồn tin trên mạng Facebook của hoathinhdon

Theo tin 1 người quen tren trên Diễn Đàn FaceBook khi đi qua không dừng xe được. Ghi nhận chụp hình và và quay phim trong tối thứ 7 ngày 17 tháng 6 năm 2017

https://youtu.be/3PdI5gRmbCQ

Theo nguồn tin trên mạng youtube

https://youtu.be/DhHgXIX6zU8

]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours