Phiên họp Bất Thường Đặc Biệt của Hội Đồng Đại Diện liên quan đến cuộc Bầu Cử Cộng Đồng Nhiệm Kỳ 2016-2018

Theo nguồn tin của Ủy Ban Bầu Cử Cộng Đồng

Kính thưa Quý Vị, Quý Niên trưởng, Quý Chiến hữu .. Hôm nay Thứ Bảy, 2 tháng 7, 2016… Cộng Đồng Việt Nam Vùng Washington, D.C., Maryland và Virginia, đã có một Phiên họp Bất Thường Đặc Biệt của Hội Đồng Đại Diện liên quan đến cuộc Bầu Cử Cộng Đồng Nhiệm Kỳ 2016-2018… Xin chuyển đến Quý Vị Thông Báo Báo Chí.. Xin mời Qúy Vị theo dỏi để tường ….. Trân trọng.. BMH Washington, D.C

P.O. Box 5055, Springfield, Virginia 22150 Tel: (877) 263-6109 – Email: congdongthudohtd@gmail.com Số: 12716/CĐTĐ/VT Ngày 2 tháng 7 năm 2016 Thông Cáo Báo Chí Một phiên họp bất thường đặc biệt của Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam vùng Washington, D.C., Maryland & Virginia, đã được diễn ra vào lúc 10 giờ sáng ngày thứ Bảy 2 tháng 7 năm 2016, tại văn phòng Nhà Việt Nam ở Falls Church, Virginia. Thành phần tham dự gồm có các Hội Đoàn, và thành viên cá nhân trong Hội Đồng Đại Diện. Sau các thủ tục ghi danh và nghi thức khai mạc thường lệ, số người có mặt hơn quá bán được công nhận hợp lệ để cuộc họp tiến hành hầu cứu xét, và giải quyết những khó khăn nan giải trong tiến trình cuộc bầu cử Cộng Đồng cho nhiệm kỳ 2016-2018. Các Tổ chức nộp phiếu gia nhập sinh hoạt Cộng Đồng thuộc Thành viên Hội Đoàn Hội Đồng Đại Diện đã được lần lượt cứu xét, và có 13 trong số 31 Tổ chức ghi danh, hội đúng danh nghĩa của Hội đoàn đã được chấp thuận. Ủy Ban Bầu Cử trước những khó khăn trong tiến trình tổ chức cuộc bầu cử,đã xi ntừ nhiệm tập thể, nhưng có yêu cầu của Chủ Tịch Cộng Đồng để chờ giải quyết. Hội nghị sau khi đã nghe phần trình bày của Ủy Ban Bầu Cử, và thảo luận, đã đồng ý lưu nhiệm và yêu cầu toàn nhân sự của Ủy Ban Bầu Cử tiếp tục làm việc. Hội nghị cũng đã chấp thuận cho phép dời cuộc bầu liên danh Thành viên Cá Nhân Hội Đồng Đại Diện vào ngày 24 tháng 7 năm 2016 thay vì ngày 10 tháng 7 năm 2016 như trong Lịch Trình Bầu Cử đã được loan báo trước đây. Sẽ có thông báo mới về lịch trình bầu cử. Về sự khiếm khuyết Thành viên trong Văn Phòng Thường Trực, bốn Thành viên (một thuộc Maryland và ba ở Virginia) trong Hội Đồng Đại Diện đã được lựa chọn để điền khuyết cho đủ mười một người cần phải có của Văn Phòng Thường Trực. Trong suốt thời gian bàn luận, có lúc tranh cải gay go, nhưng với tinh thần dấn thân tự nguyện của các thành viên, qua cách giải quyết hài hòa, dân chủ đã đem lại cho phiên họp bất thường Hội Đồng Đại Diện một kết quả thoả đáng. Phiên họp đã kết thúc vào lúc 2 giờ 30 trưa cùng ngày.

CongDongLetterHeadLogo

]]>

 • webmasterVMont

  Related Posts

  Bỏ phiếu sớm cho Cuộc bầu cử sơ bộ Tổng thống Hoa Kỳ năm 2024 từ Thứ Năm ngày 2 tháng 5 năm 2024, đến Thứ Năm ngày 9 tháng 5 năm 2024

  Theo tin của quận Montgomery Trung tâm Bỏ phiếu Sớm cho Cuộc Tổng tuyển cử Sơ bộ và Tổng thống năm 2024 https://www.montgomerycountymd.gov/Elections/EarlyVoting/EarlyVotingCenters.html Việc bỏ phiếu sớm cho Cuộc bầu…

  Montgomery County Office of Consumer Protection Thông Báo các chủ nhà về nguy cơ gia tăng các trò lừa đảo lát đường lái xe

  Theo tin của quận Montgomery Montgomery County Office of Consumer Protection (Văn phòng Bảo vệ Người tiêu dùng Quận Montgomery) cảnh báo các chủ nhà về nguy cơ gia tăng…

  Leave a Reply

  You Missed

  Celebration Buddha’s Birthday at Vien An Buddhist Association

  ‘Roller Disco’ miễn phí tại Công viên Ridge Road Recreational Park ở Germantown Buổi tối từ 6-8 giờ tối vào thứ Sáu, ngày 17 tháng 5 năm 2024

  Sở Cảnh sát Quận Montgomery cung cấp miễn phí các bản nâng cấp phần mềm chống trộm với Xe Hyundai trong ba ngày: Thứ Năm ngày 9 , Thứ Sáu ngày 10 và Thứ Bảy ngày 11 tháng 5 năm 2024

  Bỏ phiếu sớm cho Cuộc bầu cử sơ bộ Tổng thống Hoa Kỳ năm 2024 từ Thứ Năm ngày 2 tháng 5 năm 2024, đến Thứ Năm ngày 9 tháng 5 năm 2024

  Thứ Ba ngày 23 tháng 4 là hạn chót Ghi Danh cho Cuộc bầu cử sơ bộ năm 2024 trong tiểu bang Maryland

  • By adminVM
  • April 23, 2024
  • 4 views

  Black April Commemoration 2024 by Youth Ministry Of Our Lady of Vietnam Catholic Church

  • By adminVM
  • April 17, 2024
  • 3 views