Các nhà hàng phía đông của Quận Montgomery tham gia vào ‘Great American Takeout’ được hỗ trợ bởi Quận Trưởng Elrich và các Thượng nghị sĩ tiểu bang Maryland cùng với các dân biểu tiểu bang Maryland của Khu 14 và Khu 20 vào thứ Ba ngày 21 tháng 4 năm 2020


Theo tin của quận Montgomery

Các nhà hàng phía đông của Quận Montgomery tham gia vào ‘Great American Takeout’ được hỗ trợ bởi Quận Trưởng Elrich và các Thượng nghị sĩ tiểu bang Maryland cùng với các dân biểu tiểu bang Maryland của Khu 14 và Khu 20 vào thứ Ba ngày 21 tháng 4 năm 2020


Thứ Hai, ngày 20 tháng 4 năm 2020

Hơn 50 nhà hàng ở khu vực phía đông của quận Montgomery vào thứ Ba ngày 21 tháng 4 sẽ được mở cho Great American Takeout, được tổ chức với sự hỗ trợ của Quận Trưởng Marc Elrich và các hượng nghị sĩ cùng với các dân biểu của bang Maryland từ khu 14 và khu 20 .

Các nhà hàng Maryland đã hoạt động chỉ với các dịch vụ giao hàng và giao hàng kể từ khi dịch vụ ăn uống bị cấm trên toàn tiểu bang theo lệnh của Thống đốc Larry Hogan do cuộc khủng hoảng sức khỏe COVID-19.

Nhiều nhà hàng đã phải vật lộn để duy trì kinh doanh trong cuộc khủng hoảng sức khỏe. Các quan chức được bầu đang kết hợp các nguồn lực của họ cho chiến dịch sẽ khuyến khích người dân đặt bữa ăn mang đi để hỗ trợ các nhà hàng trong cuộc khủng hoảng sức khỏe. Một trọng tâm đã được đưa ra vào ngày 21 tháng 4 để làm nổi bật cách các nhà hàng có thể được giúp đỡ.

Great American Takeout là một chủ đề gần đây đã được tổ chức tại các cộng đồng trên toàn quốc để hỗ trợ các nhà hàng địa phương.

Văn phòng khu vực ở phía Đông của Quận đang làm việc với các quan chức được bầu và các nhà hàng địa phương để đảm bảo rằng các nhà hàng có giờ hoạt động vào ngày 21 tháng 4. Ngoài Quận trưởng Elrich có Thượng nghị sĩ tiểu bang Craig Zucker cùng với dân biểu Anne R. Kaiser, Eric G. Luedtke và Pamela E. Queen từ khu 14 và Thượng nghị sĩ tiểu bang William Smith và dân biểu tiểu bang Lorig Charkoudian, dân biểu tiểu bang David Moon và dân biểu tiểu bang Jheanelle K. Wilkins từ kou 20 ủng hộ Great American Takeout .

Danh sách các nhà hàng sẽ tham gia vào Great American Takeout được biên soạn bởi Văn phòng Khu vực của Quận ở phía Đông phối hợp với một nhóm tình nguyện viên cộng đồng bao gồm các thành viên Hội đồng Tư vấn Công dân Hạt Đông và đại diện của các tổ chức dân sự. Visit Montgomery và Montgomery County Economic Development Corporation cũng đang hỗ trợ những nỗ lực này.

Các nhà hàng tham gia được đặt tại các khu vực của Briggs Chaney, Burtonsville, Cloverly, Hillandale, Tech Road / US 29 và White Oak.

Danh sách này có sẵn tại https://www.monteimerycountymd.gov/Eastcounty/Resource/Files/2020/Jet-pickup.pdf

“Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để giúp tất cả các doanh nghiệp trong Quận của chúng tôi đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng sức khỏe COVID-19 và nhiều nhà hàng của chúng tôi, đặc biệt là các hoạt động gia đình là một trong những khó khăn nhất trong thời gian độc nhất này Trong lịch sử,” quận trưởng Elrich nói. “Hội đồng quận và tôi đã hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp thông qua chương trình Trợ cấp khẩn cấp y tế công cộng, nhưng chúng tôi biết cách tốt nhất để giúp các nhà hàng là cho cư dân đặt bữa ăn mang đi. Tôi đã đặt hàng mang đi từ các nhà hàng quanh Quận trong thời gian này và tôi hy vọng những người khác cùng tham gia với tôi để đặt hàng mang đi từ các nhà hàng ở phía đông của Quận vào thứ Ba ngày 21 tháng 4.”

Một danh sách các nhà hàng trên toàn Quận vẫn mở trong cuộc khủng hoảng có thể được tìm thấy tại trang web mocoeats.com tại https://visitmonteimery.com/eries-directory/

Để cập nhật thông tin mới nhất, hãy truy cập trang web COVID-19 của Quận và theo dõi Quận Montgomery trên Facebook @MontermoeryCountyInfo và Twitter @MontermoeryCoMD.

# # #

ID phát hành: 20-204
Phương tiện liên lạc: Neil H. Greenberger 240-205-1915


East Montgomery County Restaurants to Participate in ‘Great American Takeout’ Supported by County Executive Elrich and Maryland District 14 and 20 Elected Officials on Tuesday, April 21

For Immediate Release: Monday, April 20, 2020

More than 50 restaurants in the eastern area of Montgomery County on Tuesday, April 21, will be open for the “Great American Takeout” that is being organized with the support of County Executive Marc Elrich and the Maryland State elected officials from Districts 14 and 20.

Maryland restaurants have been operating with only carryout and delivery services since dine-in service was banned throughout the State by order of Governor Larry Hogan due to the COVID-19 health crisis.

Many restaurants have been struggling to maintain business during the health crisis. The elected officials are combining their resources for the campaign that will encourage residents to order takeout meals to assist the restaurants during the health crisis. A focus has been put on April 21 to highlight how the restaurants can be helped.

The Great American Takeout is a theme that recently has been organized in communities across the nation to support local restaurants.

The County’s East County Regional Office is working with elected officials and local restaurants to ensure that the restaurants have operating hours on April 21. In addition to County Executive Elrich, the elected representatives supporting the East County Great American Takeout are State Senator Craig Zucker and Delegates Anne R. Kaiser, Eric G. Luedtke and Pamela E. Queen from District 14 and Senator William Smith and Delegates Lorig Charkoudian, David Moon and Jheanelle K. Wilkins from District 20.

The list of restaurants that will participate in the East County Great American Takeout was compiled by the East County Regional Office in collaboration with a community volunteer team consisting of East County Citizens Advisory Board members and representatives of civic organizations. Visit Montgomery and the Montgomery County Economic Development Corporation also are supporting the efforts.

Participating restaurants are located in the areas of Briggs Chaney, Burtonsville, Cloverly, Hillandale, Tech Road/U.S. 29 and White Oak.

The list is available at https://www.montgomerycountymd.gov/Eastcounty/Resources/Files/2020/restaurant-pickup.pdf

“We are doing everything possible to help all of the businesses in our County that have been drastically impacted by the COVID-19 health crisis and many of our restaurants, especially those that are family operations, have been among the hardest hit during this unique time in history,” said County Executive Elrich. “The County Council and I have made financial help available for businesses through the Public Health Emergency Grant program, but we know the best way to help restaurants is for residents to order takeout meals. I have been ordering takeout from restaurants around the County during this time and I hope others join me in ordering takeout from East County restaurants on Tuesday, April 21.”

A list of restaurants throughout the County that remain open during the crisis can be found at the mocoeats.com website at https://visitmontgomery.com/restaurant-directory/

For the latest updates, visit the County’s COVID-19 website and follow Montgomery County on Facebook @MontgomeryCountyInfo and Twitter @MontgomeryCoMD.

# # #

Release ID: 20-204
Media Contact: Neil H. Greenberger 240-205-1915


https://www2.montgomerycountymd.gov/mcgportalapps/Press_Detail.aspx?Item_ID=25192

 • webmasterVMont

  Related Posts

  Quận Montgomery sẽ công nhận ‘Juneteenth’ theo nhiều cách và với nhiều lễ kỷ niệm, hầu hết vào Thứ Tư ngày 19 tháng Sáu

  Theo tin của quận Montgomery Quận Montgomery sẽ công nhận ‘Juneteenth’ theo nhiều cách và với nhiều lễ kỷ niệm, hầu hết vào ngày lễ chính thức: Thứ Tư, ngày…

  Michael Hayes sẽ biểu diễn các bài hát từ sân khấu Broadway và Opera trong buổi biểu diễn miễn phí tại Thư viện công cộng quận Montgomery ở Olney vào Chủ nhật, ngày 9 tháng 6 năm 2024

  Theo tin của quận Montgomery Giọng nam cao nổi tiếng Michael Hayes sẽ biểu diễn các bài hát từ sân khấu Broadway và Opera trong buổi biểu diễn miễn phí…

  You Missed

  Quận Montgomery sẽ công nhận ‘Juneteenth’ theo nhiều cách và với nhiều lễ kỷ niệm, hầu hết vào Thứ Tư ngày 19 tháng Sáu

  Michael Hayes sẽ biểu diễn các bài hát từ sân khấu Broadway và Opera trong buổi biểu diễn miễn phí tại Thư viện công cộng quận Montgomery ở Olney vào Chủ nhật, ngày 9 tháng 6 năm 2024

  Quận Montgomery cung cấp thông tin cập nhật về thời tiết khắc nghiệt và Kêu gọi người dân tránh xa dây điện bị rơi

  Rockville’s Global Bites Fest 2024

  Quận Montgomery tổ chức buổi mở cửa cho người tìm việc vào ngày 5 tháng 6 năm 2024 tại County’s Executive Office Building

  Celebration Buddha’s Birthday at Vien An Buddhist Association