Phân phối Thực phẩm Drive-Thru tại trường trung học High Point High School từ 9 giờ sáng vào Mỗi Sáng thứ Bảy Ngày 4, 11, 18 trong tháng 12 năm 2021


Theo tin của quận Montgomery

Phân phối Thực phẩm Drive-Thru tại trường trunk học High Point High School từ 9 giờ sáng vào Mỗi Sáng thứ Bảy Ngày 4, 11, 18 trong tháng 12 năm 2021.

WHAT: Kingdom Fellowship Grab ‘n Go at High Point High School

WHEN: Every Saturday in December 2021 before Christmas from 9 am while supply last

WHERE: High Point High School,3601 Powder Mill Rd #3502, Beltsville, MD 20705

Area East County
Contact Name Kingdom Fellowship
Cost FREE
Link www.kingdom.global
You May Also Like

More From Author