Categories
Events Press Releases Thông Báo

Montgomery County Animal Services and Adoption Center kỷ niệm 10 năm phục vụ và giảm chi phí cho những người nuôi thú cưng mới xuống $10 mà không cần hẹn trước bắt đầu từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 3 năm 2024

Theo tin của quận Montgomery Montgomery County Animal Services and Adoption Center kỷ niệm 10 năm phục vụ và giảm chi phí cho những người […]

Categories
Press Releases Thông Báo

Montgomery County Animal Services and Adoption Center mở cửa nhận nuôi động vật Bảy ngày một tuần mà không cần hẹn trước bắt đầu từ ngày 14 tháng 1 năm 2024

Theo tin của quận Montgomery Montgomery County Animal Services and Adoption Center mở cửa nhận nuôi động vật Bảy ngày một tuần mà không cần […]

Categories
Press Releases Thông Báo

Montgomery County Animal Services and Adoption Center sẽ Miễn mọi khoản phí xin nhận nuôi tất cả các loài thú vật vào đúng dịp nghỉ lễ cho đến khi có thông báo mới

Theo tin của quận Montgomery Montgomery County Animal Services and Adoption Center sẽ Miễn mọi khoản phí cho đến khi có thông báo mới Thứ […]

Categories
Events Press Releases Thông Báo

Trung tâm Nhận nuôi và Dịch vụ Động vật Quận Montgomery và FMCA tổ chức Sự kiện Nhận con nuôi Miễn Phí từ ngày 15 đến ngày 31 tháng 10 cho những chú chó hơn 40 pound

Theo tin của quận Montgomery Tìm Boo cho quý vị:’ Trung tâm Nhận nuôi và Dịch vụ Động vật Quận Montgomery và FMCA tổ chức […]