Thông Báo Đề cử thanh thiếu niên 21 tuổi trở xuống, Cá nhân, người cung cấp dịch vụ, Tình nguyện viên, tổ chức hay Kinh doanh cho Giải thưởng Nancy Dworkin hàng năm cho các dịch vụ thanh thiếu niên nổi bật

Theo tin Google translation của quận Montgomery Thông Báo Đề cử thanh thiếu niên 21 tuổi trở xuống, Cá nhân, người cung cấp dịch vụ, Tình nguyện viên, tổ chức hay Kinh doanh cho Giải thưởng Nancy Dworkin hàng năm cho các dịch vụ nổi bật THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Thứ năm 14 tháng 3,…

Các lớp học giáo dục cách ngăn chặn hoặc trì hoãn các biến chứng bệnh tiểu đường trên mạng cho Cư Dân Quận Montgomery

Theo tin Google translation của quận Montgomery Tiểu đường Giáo dục trực tuyến Cung cấp cho Cư Dân Quận THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Thứ Năm 7 tháng 3, 2019 cư dân Quận người muốn học cách quản lý bệnh tiểu đường của họ được mời đến ghi danh vào các lớp học trực tuyến miễn…

Nhận ghi danh cho 2019 Montgomery County Energy Summit

Theo tin Google translation của quận Montgomery Nhận ghi danh cho 2019 Montgomery County Energy Summit Đăng ký bây giờ mở cho 2019 Hội nghị thượng đỉnh Năng lượng Montgomery County THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Thứ Sáu 1 Tháng 3, 2019 Hàng năm Montgomery County Năng lượng Hội nghị thượng đỉnh thứ sáu, trong đó…

Lantern Festival Celebration in Rockville by WQER 96.7FM Community Public Radio

Theo tin WQER 96.7FM Community Public Radio trong quận Montgomery WHAT: Lantern Festival Celebration in Rockville MD WHEN: Saturday, February 23rd, 2019 from 11 AM to 2 PM WHERE: F Scott Fitzgerald Theatre, 603 Edmonston Drive, Rockville, MD 20851 Ticket: https://www.eventbrite.com/e/lantern-festival-celebration-in-rockville-md-tickets-54994467934?aff=efbeventtix&fbclid=IwAR07oiW1edOz6Nnct9B18G-gWF9tHbpPDTWy6O2TDz3YKc_-3t_hseGyoEw Celebrated in many Asian countries, the Lantern Festival marks a major celebration on the…

RBdigital Cung cấp truy cập miễn phí với thư viện của quận Montgomery các khóa học trong Great Courses Library Collection

Theo tin Google translation của quận Montgomery Đối tác mới Montgomery County Public Libraries’ Cung cấp truy cập miễn phí tới Đại Học Thư viện sưu tập Đối tác mới Montgomery County Public Libraries’ Cung cấp truy cập miễn phí tới Đại Học Thư viện sưu tập THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Thứ 3 19 Tháng…

2019 Lunar New Year Celebration by City of Rockville

Theo tin Thành phố Rockville Posted by City of Rockville on Wednesday, 13 February 2019 Celebrate Rockville’s Asian cultures with performances, crafts and cultural displays at the city’s Lunar New Year celebration, from 10:30 a.m.-1:30 p.m. Saturday, Feb. 16, at Richard Montgomery High School, 250 Richard Montgomery Drive. The city is organizing the celebration in…