King Hung Vuong Ceremony

WHAT: King Hung Vuong Ceremony WHEN: Thursday, April 05, 2012 from 11 AM WHERE: Long Branch Community Center, 8700 Piney Branch Road, Silver Spring, MD 20903 HOST: Vietnamese American Senior Association Thư Mời Kính thưa Quý Đồng hương, Quý Niên trưởng và Chiến hữu, Để tưởng nhớ công đức tiền nhân đã có công dựng…