Thông Báo Đóng Cửa Các Văn Phòng Cơ Quan Thành Phố Gaithersburg Trong Quận Montgomery ở tiểu bang Maryland và Thời Khóa Biểu Các Dịch Vụ Khi Đóng Cửa Trong Ngày Lễ Lễ Lao Động năm 2018

Theo tin Thành phố Gaithersburg Labor Day Closures & Recycling Notices August 23, 2018 In observance of Labor Day, most City facilities will be closed on Monday, September 3, 2018, with the exception of the following: The Miniature Golf Course will open from 11 a.m. to 7 p.m. The Water Park will open from noon…