Sở Cảnh sát thành phố Gaithersburg tham gia vào ngày DEA Take Back thuốc uống theo toa từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều vào thứ Bảy 27 tháng 10 năm 2018

Theo tin Thành phố Gaithersburg Sở Cảnh sát thành phố Gaithersburg tham gia vào ngày DEA Take Back thuốc uống theo toa từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều vào thứ Bảy 27 tháng 10 năm 2018 Xử lý thuốc theo toa Cục Cảnh sát Gaithersburg hiện nay tiếp nhận thuốc theo toa không…